I Hørsholm Kommune gør vi brug af kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder:

  • Interview
  • Fokusgrupper
  • Spørgeskema
  • Afstemninger

Undersøgelsens form og målgruppe defineres ud fra projektet og situationen.

Undersøgelser offentliggøres på horsholm.dk og på kommunens facebookside. Vi bruger ind imellem også e-boks til udsendelse af digitale undersøgelser.