Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Ældre Hjælp og støtte i hverdagen Hjælpemidler

Hjælpemidler

Du kan få hjælpemidler, hvis du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det vil sige, hvis du har en form for handicap, som begrænser dig i dagligdagen.

Hjælpemidlet skal kunne afhjælpe følgerne af din nedsatte funktionsevne eller gøre din hverdag lettere - gerne så du bliver mere selvstændig og uafhængig af andre. Det kan også være, hvis det er nødvendig for, at du kan udføre et erhverv.

Du kan ikke få et hjælpemiddel, der kun er til motion, fx en trehjulet cykel, gangstave osv.

Hvis du kun har brug for et hjælpemiddel i forbindelse med en behandling fx på sygehuset, er det behandlingsstedet (sygehus eller skadestue) som skal sørge for de nødvendige hjælpemidler.

Bemærk, at du skal have en bevilling på et ønsket hjælpemiddel, før du anskaffer det, for at kunne få støtte hertil.

Læs mere om hjælpemidler

Udlånshjælpemidler er hjælpemidler, der kan indstilles til den enkelte borger, men kan genanvendes.

Det kan fx være rollator, badestol eller badebænk. Ligeledes betragtes opsætning af greb også som et udlånshjælpemiddel.

Kontakt Hjælpemiddelkontoret, hvis du vil søge om et udlånshjælpemiddel.

Hjælpemiddelkontoret

Telefon: 48 49 36 12
E-mail: som-post@horsholm.dk 

I visse tilfælde kan et hjælpemiddel betegnes som et forbrugsgode.

Et forbrugsgode er et produkt, som er fremstillet med den almindelige befolkning som målgruppe.

Det vil sige, at alle har mulighed for at købe produktet, fx en elscooter. Produktet er altså ikke fremstillet specielt med henblik på at afhjælpe en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Opsætning af gelænder i din bolig betragtes ligeledes som et forbrugsgode.

Du kan få tilskud til forbrugsgoder som hjælpemiddel, hvis det koster over 500 kr., og du opfylder betingelserne for bevilling af et hjælpemiddel. Tilskuddet er som udgangspunkt 50 procent af prisen på et standardprodukt.

Hvis et forbrugsgode er så udbredt, at det normalt kan findes i et hvert hjem, der ønsker dette, er det sædvanligt indbo. Du kan ikke få tilskud til sædvanligt indbo.

Kropsbårne hjælpemidler er en fælles betegnelse for hjælpemidler, som bæres på kroppen, fx proteser eller fodtøj.

Hjælpemidlerne er personlige og ejes af dig. Du skal derfor ikke aflevere dem tilbage, hvis du ikke længere har brug for dem.

Kropsbårne hjælpemidler kan fx være:

 • ortopædisk fodtøj
 • støttekorset
 • paryk
 • brystprotese
 • stomihjælpemidler
 • kompressionsstrømper
 • fodindlæg
 • dropfodskinne
 • injektions- og testmateriale ved diabetes
 • arm- og benprotese
 • inkontinenshjælpemidler.

Sådan søger du:

Du ansøger om hjælpemidler elektronisk på borger.dk.

Når vi har modtaget din ansøgning indhenter vi lægelige oplysninger til behandling af din ansøgning.

Hjælpemidlet bevilges af kommunen og afregnes direkte med leverandøren.

Når du skal forny din bevilling

Du skal forny via samme skema som første gang, men du kan undlade at udfylde punkt 3 - Helbredsoplysninger.

Ansøg om kropsbårne hjælpemidler

Hørsholm Kommune har indgået aftale med Kommunikationscentret i Hillerød om syns- og hørehjælpemidler og kommunikationshjælpemidler. Du skal derfor henvende dig direkte til Kommunikationscentret. Her vil de vurdere og afprøve de bedst egnede hjælpemidler til dig, hvis du er berettiget.

Læs mere på Kommunikationscentrets hjemmeside

Du kan få bevilget boligindretninger, når din fysiske eller psykiske funktionsevne er varigt nedsat, og hvis en boligindretning er nødvendig for at gøre din bolig bedre egnet for dig som opholdssted.

Hvis du bor i en lejebolig, skal ejeren give sin tilladelse, inden boligindretningen bliver sat i gang. Udgiften betales af kommunen, som også forpligter sig til at normalisere boligen ved fraflytning.

Hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig, skal du kun søge om tilladelse, hvis der inddrages fællesarealer, eller hvis der er særlige regler. Kommunen forpligter sig ikke til at normalisere boligen ved fraflytning,

Hvis boligindretningen bliver vurderet som modernisering, almindelig vedligehold eller istandsættelse, kan du ikke bevilges hjælp til dette.

På Hørsholm Kommunes Hjælpemiddeldepot afhenter du det hjælpemiddel, du har fået bevilliget og afleverer ligeledes hjælpemidler, du ikke længere anvender. 

Hørsholm Kommunes Hjælpemiddeldepot 

Rundforbivej 176, 2850 Nærum - Ved afkørsel 14 på Helsingørmotorvejen.

Hjælpemiddeldepotet er åbent alle hverdage mellem 9.00-14.00.

Udbringning og afhentning af hjælpemidler kan arrangeres efter nærmere aftale med hjælpemiddelkontoret i de tilfælde, hvor du ikke selv, eller med hjælp fra andre, kan hente eller aflevere.

Hjælpemiddelkontoret træffes på telefon 4849 3612 på hverdage mellem 9 og 12 - dog ikke om onsdagen.

Åbent Hus

På hjælpemiddeldepotet i Nærum tilbyder vi desuden ”quick service”

Her kan du møde en terapeut, som kan hjælpe dig med følgende:

 • vejledning i forhold til ansøgning om et specifikt hjælpemiddel.
 • sagsbehandling af din ansøgning og hvis muligt bevillige dit hjælpemiddel.
 • hjælp med afprøvning, indstilling og valg af hjælpemiddel.
 • vejledning i forhold den eventuelle videre sagsbehandling af din ansøgning.

Du er velkommen tirsdage mellem 10 og 12.

I forbindelse med kortere ferie- og weekendophold kan du leje hjælpemidler hos private firmaer eller forretninger, da kommunen ikke bevilger hjælpemidler udelukkende til ferie- og weekendophold.

Hvis du har et hjælpemiddel, der ikke umiddelbart kan medbringes fx en toiletstol, kan du kontakte Hjælpemiddelkontoret for eventuelt at låne et ekstra hjælpemiddel. Dog forventes du altid selv at medbringe personligt tilpassede hjælpemidler, som fx kørestol.

Hvis du får besøg af en person, der bruger et hjælpemiddel, som ikke umiddelbart kan medbringes, skal du kontakte den kommune, vedkommende bor i.

Hvis dit hjælpemiddel er gået i stykker, kan du kontakte Hjælpemiddelkontoret. Telefonen er åben hverdage mellem 9 og 13.

Du skal selv sørge for almindelig vedligeholdelse og driftsudgifter i forbindelse med brugen af dit hjælpemiddel. Det indebærer fx, at du selv skal sørge for lapning, nye dæk og slanger til din kørestol mv. Visse cykelhandlere og firmaer kan udføre denne opgave.

Hjælpemiddelkontoret

Telefon: 48 49 36 12
E-mail: som-post@horsholm.dk 

Der er mulighed for, at du selv kan vælge, hvor du køber dit hjælpemiddel. Med 'Fritvalgsordningen' kan du vælge et produkt fra en privat forhandler.

Du kan dog højst få refunderet et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have anskaffet hjælpemidlet til. Hjælpemidlet må ikke være identisk med det hjælpemiddel, som kommunen kan skaffe.

Hvis du ønsker at benytte Frit valg, skal du kontakte Hjælpemiddelkontoret.

Hjælpemiddelkontoret

Telefon: 48 49 36 12
E-mail: som-post@horsholm.dk 

Spørgsmål til kropsbårne hjælpemidler?

Kropsbårne hjælpemidler
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00
Skriv sikkert via Digital Post

Mandag 09:00 -12:00
Tirsdag 09:00 -12:00
Torsdag 09:00 -12:00
Fredag 09:00 -12:00

Spørgsmål til udlånshjælpemidler mm.?

Hjælpemiddelkontoret
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 36 12
E-mail: som-post@horsholm.dk

Mandag 09:00-12:00
Tirsdag 09:00-12:00
Torsdag 09:00-12:00
Fredag 09:00-12:00

 

Læs mere

Kvalitetsstandarder

Hjælpemiddelbasen.dk

Lovgivninger om hjælpemidler

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...