Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik og indflydelse Valg til Europa-Parlamentet 2024

Valg til Europa-Parlamentet 2024

Søndag den 9. juni 2024 skal der afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

Søndag den 9. juni 2024 afholdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Der er valg hvert femte år i alle EU's medlemsstater.

kmdvalg.dk kan du se resultaterne af stemmeoptællingen for Hørsholm Kommune og resten af landet. 

I tabellen nedenfor kan du se valgdeltagelsen (stemmeprocenten).

 

Tabel over valgdeltagelse 2024

2024 Kommunen Hørsholm Usserød Rungsted Grønnegade Vallerød
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Stemmeberettigede   100   100   100   100   100   100
                         
kl. 9 (brevstemmer)                        
kl. 10                        
kl. 12                        
kl. 14                        
kl. 16                        
kl. 18                        
kl. 19                        
kl. 20                        

 

Til sammenligning var valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 26. maj 2019 således:

Tabel over valgdeltagelse 2019

2019 Kommunen Hørsholm Usserød Rungsted Grønnegade Vallerød
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Stemmeberettigede 18409 100 4757 100 4835 100 3388 100 309 100 5120 100
                         
kl. 9 (brevstemmer) 1935 10,5 510 10,7 490 10,1 307 9,1 24 7,8 604 11,8
kl. 10 2831 15,4 731 15,4 736 15,2 497 14,7 41 13,3 826 16,1
kl. 12 5370 29,2 1463 30,8 1391 28,8 984 29,0 85 27,5 1447 28,3
kl. 14 7940 43,1 2105 44,3 2076 42,9 1513 44,7 132 42,7 2114 41,3
kl. 16 10056 54,6 2644 55,6 2630 54,4 1969 58,1 171 55,3 2642 51,6
kl. 18 12201 66,3 3195 67,2 3152 65,2 2392 70,6 214 69,0 3248 63,4
kl. 19 13231 71,8 3460 72,7 3439 71,1 2613 77,1 224 72,3 3495 68,3
kl. 20 14003 76,1 3628 76,3 3648 75,5 2802 82,7 238 76,8 3687 72,0

 

Fakta om valget

Økonomi- og Indenrigsministeriets fortegnelse over opstillede kandidatlister (partier) til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024 

 

Danske statsborgere, der bor i et andet EU-land og er fyldt 18 år senest den 9. juni 2024 kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 9. juni 2024.

 

Bor du i et andet EU-land og ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, skal du optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. 

For at blive optaget på denne valgliste skal du udfylde et ansøgningsskema, som skal indsendes til Københavns Kommune, Folkeregistret, 
Nyropsgade 7, 1602 København V, Danmark eller på e-mail folkeregister@kk.dk

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside her (nyt vindue).

Færøerne og Grønland

Hvis du flytter eller er flyttet fra Danmark til Færøerne eller Grønland, kan du som udgangspunkt ikke stemme til valg i Danmark. Du kan dog søge om at blive optaget på nordatlantvalglisten, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i henseende til disse valg. Det vil give dig ret til at deltage i folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne eller i Grønland, samt Europa-Parlamentsvalg. Du kan se listen over særlige persongrupper på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside.

Du skal søge om optagelse på nordatlantvalglisten ved at udfylde dette  ansøgningsskema og indgive det til Københavns Kommune, Folkeregistret, Nyropsgade 7, 1602 København V, Danmark eller på e-mail folkeregister@kk.dk. Ansøgningen skal være færdigbehandlet senest 7 dage før  Europa-Parlamentsvalget i Danmark, for at du kan stemme til det pågældende valg. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god tid.

Læs mere på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside

 

Udlandet udenfor EU

Kan jeg stemme, hvis jeg er flyttet fra Danmark til udlandet udenfor EU (ikke Færøerne og Grønland)? Opholder du dig i udlandet, kan du som udgangspunkt ikke stemme til valg eller folkeafstemninger i Danmark. Du kan dog søge om optagelse på folketingsvalglisten, som også vil give dig ret til at stemme til valg til Europa-Parlamentet. 

Læs mere om folketingsvalglisten på Indenrigs- og sundhedsministeriets hjemmeside

 

Hvis man er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU og har fast bopæl i Danmark, kan man selv vælge, om man vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark eller i sit hjemland.
Hvis man vil stemme til valget i Danmark, skal man ansøge om at blive optaget på valglisten hos Hørsholm Kommune. Er man tidligere blevet optaget på valglisten til EuropaParlamentsvalg i Danmark, skal man ikke ansøge igen. 

Ansøgningen skal indgives på et ansøgningsskema, der er godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ansøgningsskemaet med tilhørende vejledning kan findes på dansk, engelsk, fransk, tysk, polsk og rumænsk på ministeriets valghjemmeside.
Ansøgningen skal indgives til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 6. maj 2024.

Læs mere her:

 

Information in English

EU citizens in Denmark can vote in the European Parliament elections in Denmark upon application

There are elections for the European Parliament in Denmark on Sunday 9 June 2024. Voters in Denmark are to elect 15 members. EU citizens in Denmark can be a part of that.

You can vote in the European Parliament elections in Denmark if you apply for it. As an EU citizen in Denmark, you can choose whether you want to vote in the elections in Denmark or in your home country. It is optional if you want to vote in the Danish elections. If you want to vote in the elections in Denmark, you cannot vote in the elections in your home country.

On the election day, you must be at least 18 years of age and registered as a permanent resident in Denmark in the Central Register of Persons (CPR) in order to vote in the Danish elections.

If you want to vote in the elections in Denmark, you need to apply for it. You must fill out the application form and send it to Hørsholm Kommune, Borgerservice, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm

The municipality must receive your application by Monday, 6 May 2024.

Find more information here:

Der er fem afstemningssteder i Hørsholm Kommune: 
 
1.    Hørsholm Skole, idrætssalen, Selmersvej 6  
2.    Usserød Skole, kantinen, Gammel Byvej 10 (indgang for gangbesværede fra Lundevej)  
3.    Rungsted Skole, idrætssalen, Østre Stationsvej 1A 
4.    Valgstedet Grønnegade, Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4  
5.    Vallerødskolen, samlingssalen, Stadionallé 12 

Se kort over afstemningsområder og valgsteder

På valgdagen den 9. juni 2024 kan du stemme fra klokken 9.00-20.00. 

Vælgere, som på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren normalt er tilknyttet, har mulighed for at blive overført til dette afstemningssted, hvis de ansøger herom.  
 
Ansøgning kan tidligst være indgivet torsdag den 12. maj 2024 og skal senest være indgivet fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Ansøgningen skal indgives på en blanket, som kan hentes gennem hjemmesiden eller rekvireres i Borgerservice. 

Fra mandag den 29. april 2024 til og med torsdag den 6. juni 2024 kan enhver vælger afgive brevstemme på biblioteket

Biblioteket, Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm: 
Hverdage fra 29. april til 6. juni i den bemandede åbningstid: 

Mandage, tirsdage, onsdage 11.00-18.00,
torsdage 14.00-18.00 og fredage 11.00-15.00. 
samt 
Lørdag den 25. maj kl. 10.00–14.00 
Lørdag den 1. juni kl. 10.00–14.00 
 
Der modtages ikke brevstemmer den 1. maj, Kristi Himmelfartsdag 9. maj, 2. pinsedag 20. maj samt Grundlovsdag 5. juni. 
 
Husk at medbringe legitimation.  

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde frem på afstemningsstedet, kan i stedet brevstemme i hjemmet, hvis de ansøger herom.  
 
Ansøgning kan tidligst indgives søndag den 12. maj 2024 og skal senest være indgivet onsdag den 29. maj 2024 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Ansøgningen kan indgives på telefon 48 49 00 00 eller på en blanket, som kan rekvireres i Borgerservice eller hentes her på kommunens hjemmeside
 
Brevafstemning i hjemmet finder sted mandag den 3. juni 2024 mellem klokken 9.00 og 17.00 og kun denne dag.  Man kan ikke vælge tidspunkt.

Vælgerne får ca. 5 dage før valget tilsendt valgkort, som bedes medbragt til afstemningsstedet på valgdagen.

Vælgere, der ikke har modtaget valgkort til Europa-Parlamentsvalget senest den 5. juni, eller som mener, at der er fejl i valgkortet, kan henvende sig til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.

Hjælpe til at stemme på valgdagen

Har du brug for hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds, så kan du få hjælp på valgstedet. Du skal blot henvende dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme 

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.
Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. 
Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Hvis du har et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det kan fx være en ægtefælle, et andet familiemedlem eller en ven. 
Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.
Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis: Ledsagekort, parkeringskort udstedt af Dansk Handicaporganisationer, lægeerklæring, erklæring/attest fra anden myndighed.

Bærer du Demenssymbolet eller Solsikkesnoren, så vil de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget, være særligt opmærksomme og støtte dig, hvis du har brug for det. 

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer på biblioteket kan du få du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere). 
Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på valgdagen.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme på Indenrigs- og Sundhedsministeriets valghjemmeside valg.im.dk eller kontakte Borgerservice  på telefon 4849 0000, hvis du har spørgsmål. . 

På alle valgsteder og på brevstemmestedet på biblioteket i Trommen vil der være følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét stemmerum: 
•    Sorte penne med en stregtykkelse mellem 0,7 mm og 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen. 
•    Ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen til mindst firedobbelt størrelse. 
•    Ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren. 
 
På valgstedet Hørsholm Skole vil der desuden forefindes et hæve-/sænkebord med fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet, samt et CCTV-apparat (forstørrelsesapparat med skærm). Vælgere, der ønsker at gøre brug af disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overført til afstemningsstedet på Hørsholm Skole (indsæt link til anden fane?).
 
Op til valget vil hæve-/sænkebordet og CCTV-apparatet kunne benyttes ved afgivelse af brevstemme på biblioteket.
 

Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, valg til Europa-Parlamentet, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (eksempelvis menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje uden forudgående tilladelse fra døgnets begyndelse den fjerde lørdag før valgdagen. Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med/opsætte dem med (strips, snore, spyd m.v.) skal være taget ned igen ved døgnets afslutning senest 8 dage efter valgdagen, 

Europaparlamentsvalg

I perioden fra lørdag den 12. maj 2024 kl. 12.00 (4. lørdag før valgdagen) kan der opsættes valgplakater uden tilladelse fra vejmyndigheden, så længe regelsættet i vejloven eller privatvejsloven overholdes. Plakaterne skal ifølge vejlovgivningen være nedtaget senest mandag den 17. juni 2024 ved døgnets udgang. 

Der er ikke nogen pligt for vejmyndigheden til at nedtage valgplakater straks efter udløbet af ovenstående frister. Hørsholm Kommune har derfor - i overensstemmelse med Vejdirektoratets praksis for så vidt angår statsvejene - besluttet, at valgplakater først vil blive nedtaget af vejafdelingen i den efterfølgende periode.

Hvis du ser en valgplakat, som du mener er ulovligt opsat eller er til fare for trafiksikkerheden, kan du henvende dig til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park på telefon 48 49 00 00 eller e-mail tek-post@horsholm.dk. Du kan også benytte appen/hjemmesiden "Tip Hørsholm".

Ansøgningsskemaer / application forms

Ansøgning om optagelse på valglisten af en person, der er dansk statsborger med fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

Ansøgning om optagelse på valglisten af en person, der er dansk statsborger med midlertidigt ophold på Færøerne eller i Grønland

Ansøgning om optagelse på valglisten af dansk statsborger med midlertidigt ophold i et tredjeland 

EU-borgere - optagelse på valglisten - EU citizens - enrolment in the electoral register 

Brevstemme i hjemmet

Overførsel til et andet afstemningssted

Læs mere om Europa-Parlamentsvalg

Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside om valg til Europa-Parlamentet

 

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje