Overblik

Hjemmeside Topbanner Hørsholm SMS1 (1)
For dig, der bor i hus med egne affaldsbeholdere

Denne side er for borgere med egne affaldsbeholdere ved husstanden. Du kan blandt andet finde information om:
- dine affaldsordninger
- hvor du kan skaffe grønne poser til madaffald,
- foretage ændringer hertil, anmelde uafhentet affald
- hvordan du korrekt placerer af dine affaldsbeholdere.

MG 6988
For dig, der har fælles affaldsbeholdere

Denne side er for borgere og affaldsansvarlige/viceværter med fælles affaldsløsninger. Du kan blandt andet finde information om affaldsordningerne, anmelde uafhentet affald samt læse om korrekt placering af affaldsbeholdere.

NORFORS_topbanner.png
Storskrald

Her på siden finder du link til afhentning af storskrald. På siden kan du bl.a. også finde information om, hvornår der afhentes storskrald ved din bopæl, og hvordan det skal sorteres.

Genbrugsplads

Her kan du læse om aflevering af affald på genbrugspladserne.

Bygge- og anlægsaffald

Renovering og byggeprojekter giver anledning til store mængder affald og det er vigtigt, at det bortskaffes korrekt. Der er særlige regler for anmeldelse, screening og kortlægning hvis dit bygge- eller anlægsprojekt genererer mere end 1 ton affald. På siden kan du anmelde bygge- og anlægsaffald og læse mere om reglerne for bortskaffelsen.

Farligt affald

Her kan du læse om, hvad farligt affald er, og hvordan du skal bortskaffe det på en sikker måde.

Billede til Affaldsplan Og Regulativer
Affaldsplan og regulativer

Her finder du oplysninger om affaldsplanen og regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald

Hvad sker der med dit affald?

Det er vigtigt, at det affald, som borgere har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse. På Norfors' hjemmeside kan du læse, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det i dit hjem.

Affaldsgruppen i Hørsholm Kommune

Mail: genbrug@horsholm.dk

 

For henvendelser vedr. bolig- og ejerforeninger med fælles affaldsløsninger:

Mail: sorter@horsholm.dk

 

City Container Cph

Indsamler husholdningsaffald i Hørsholm Kommune


Telefonnummer: 70 77 76 70 

S. Jacobsen

Indsamler storskrald i Hørsholm Kommune


Telefonnummer: 45 41 28 95

Mail: sjacobsen@sjacobsen.dk