Overblik

Affaldsordning for villaer og rækkehuse med beholdere ved husstanden

Her kan du læse om de forskellige affaldsordninger, der gælder for borgere, der bor i villa eller rækkehus og har deres egen affaldsbeholdere ved husstanden.

Affaldsordning for etageboliger og rækkehuse med fælles beholdere

Her kan du læse om de forskellige affaldsordninger, der gælder for borgere, der bor i etagebolig eller rækkehus og har fælles affaldsbeholdere.

Bygge- og anlægsaffald

Renovering og byggeprojekter giver anledning til store mængder affald og det er vigtigt, at det bortskaffes korrekt. Der er særlige regler for anmeldelse, screening (PCB) og kortlægning. På siden kan du anmelde byggeaffald og læse mere om reglerne for bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald.

NORFORS_CORONA_UNDERSIDE_2timer[6].jpg
Genbrugsplads

Norfors seks genbrugspladser er igen åbne, både for private og erhverv, fra den 31. marts - dog med en række skærpede sikkerhedskrav grundet Covid-19.
Her kan du læse om aflevering af affald på genbrugspladserne.

iStock_000005201261_Medium.jpg
Affaldsplan og regulativer

På denne side finder du link til affaldsplan og regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Hvad sker der med dit affald?

Det er vigtigt, at det affald, som borgere har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse. På Norfors' hjemmeside kan du læse, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det i dit hjem.

Hvordan påvirker Coronavirus affaldstømning, genbrugspladser mv?

Her kan du læse, hvordan Coronavirus påvirker tømning af dine affaldsbeholdere, adgang til genbrugspladser mv. Da der kan forekomme løbende ændringer, er det en god idé at holde sig opdateret her på kommunens hjemmeside.