Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Affald For dig, der bor i hus med egne affaldsbeholdere

For dig, der bor i hus med egne affaldsbeholdere

Læs om dine affaldsordninger, hvordan du bruger selvbetjeningen Mit Affald og meget mere

Denne side er for borgere med egne affaldsbeholdere ved husstanden.

Læs mere om dine affaldsordninger.

Læs om selvbetjeningsløsningen Mit Affald, hvor du kan tjekke tømmedage, anmelde manglende tømning og også se, hvis der er uregelmæssigheder i afhentning af affald.

Læs om, hvordan du får nye madaffaldsposer, og om hvordan du skal placere dine affaldsbeholdere.

Guide til, hvordan du bruger selvbetjeningsløsningen "Mit Affald"

 

Læs mere

Det kan være svært at finde rundt i reglerne om, hvordan affaldet skal sorteres.

Derfor har vi lavet en sorteringsvejledning, der viser, hvordan affaldet skal sorteres.

Vejledningen er bygget op, så du både får at vide, hvad der må smides i de forskellige beholdere, og hvad der ikke må smides i.

Fx skal pizzabakker til restaffald, og mad- og drikkekartoner skal smides til plastaffald.

Sorteringsvejledningen findes på fire sprog:

Sorteringsvejledning (dansk)

Sorting guide (English)

دليل الفرز العربي (arabisk)

Türkçe sınıflandırma kılavuzu (tyrkisk)

Læs mere om affaldssortering

Når du er ved at løbe tør for poser til madaffald, skal du binde en grøn pose om håndtaget på rest-/mad-beholderen.

Så ved skraldemanden, at du er ved at løbe tør, og han vil lægge en ny pakke med poser til dig.

Husk at gøre det, inden du løber helt tør.

Husk også, at du kun må bruge de grønne poser til madaffald, for kun de er beregnet hertil. 

Beholderen til rest- og madaffald er på 230 liter med et skillerum i midten.

Til genanvendelse findes der følgende beholdertyper:

  • beholder til pap
  • beholder til plast og mad- & drikkekarton/papir (todelt beholder)
  • beholder til glas/metal (todelt beholder)

Derudover er det også muligt at få supplerende beholdere til plast.

Beholderne kan bestilles på selvbetjeningsløsningen Mit Affald. Gå ind under "Tilmeld/afmeld affaldsordninger"

Det koster dig ikke noget ekstra at bestille beholderne. Hørsholm Kommune indkøber og ejer beholderne. Du er som grundejer dog ansvarlig for renholdelse af beholderen.  

Beholderstørrelse

Genbrugsbeholderne har alle et volumen på 240 liter og har følgende mål:

H112 cm x B58 cm x D73 cm

Tømning

Beholder til rest- og madaffald: hver 14 dag - dog hver uge i sommermånederne, juni, juli og august

Beholder til pap: hver 4. uge

Beholder til plast/papir: hver 3. uge

Beholder til glas/metal: hver 8. uge

Du kan finde din adresses præcise tømmedatoer på selvbetjeningssiden Mit Affald. Her kan du også tilmelde dig besked-service og modtage en besked én eller flere dage inden tømning.

Gå til selvbetjeningsløsningen Mit affald

Læs mere om sortering og afhentning af affald

Når du placerer stativer og beholdere til husholdningsaffald, skal du overholde en række regler for adgangsvejen og standpladsen.

Herunder kan du orientere dig i de vigtigste regler gældende for placering af beholdere, afhængig af om du bor på en almindelig grund eller en koteletgrund:

Adgangsforhold ved almindelig grunde

Adgangsforhold ved koteletgrunde

Det fulde regelsæt, som også omhandler sække, kan læses i bilag 1 i Regulativ for husholdningsaffald.

Snerydning

På private fællesveje er det grundejerne, der er ansvarlige for snerydning, grusning, saltning, mm.

For at sikre, at du får hentet affald i perioder med sne og is, skal du derfor rydde sne og glatførebekæmpe ved at gruse eller salte vej, fortov og øvrige adgangsveje til din affaldsbeholder.

Vi har lavet en lille film om, hvordan adgangsvejen til din skraldespand skal være. Filmen giver dig en vejledning til, hvordan du kan indrette forholdene på din adresse, så tømning af beholderne går let og du overholder reglerne.

Video: Hjælp dig selv og din skraldemand

Du skal selv stå for rengøring af dine affaldsbeholdere.

Hvis du har brug for hjælp til rengøring, kan du kontakte City Container på mail for at høre mere om bestilling af rengøring og priser.

Kontakt City Container på mail: borger@citycontainercph.dk 

Nedenfor kan du downloade piktogrammer for de forskellige affaldstyper og printe dem til brug i din indendørs sorteringsløsning.

Piktogrammerne er tilsvarende dem, der sidder på affaldsbeholderne udendørs.

Papir

Pap

Plast

Glas

Metal

Restaffald

Mad

Samlet, 10 piktogrammer

Det er vigtigt, at det affald, som du har sorteret, bliver håndteret bedst muligt, så der kan opnås en høj grad af genanvendelse og ressourcenyttiggørelse.

På Norfors' hjemmeside kan du læse, hvad der sker med affaldet, efter du har sorteret det i dit hjem.

Norfors' hjemmeside

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje