Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Aflastningsophold

Aflastningsophold

Du har mulighed for at få et aflastningsophold, hvis du eller dine pårørende har behov for aflastning i en kortere periode

Hvem kan få et aflastningsophold?

Pladserne er fortrinsvis for borgere med demenslidelse eller en tilstand, der kan sidestilles med dette.

Du kan få et aflastningsophold, hvis:

  • dit behov for pleje og omsorg i en periode ikke kan tilgodeses i dit eget hjem, og det ikke er nødvendigt, at du bliver indlagt på et hospital.
  • dine pårørende i en periode har behov for aflastning.
  • du har behov for i en periode at blive vurderet i forhold til dit plejebehov i hjemmet. 

Hvor tilbydes aflastning?

De tre aflastningspladser/gæsteværelser ligger på Louiselund (indgang Louiselund 7).

Transport og forplejning

Du skal selv betale for kørslen til og fra aflastningsopholdet. Har du et Falck-abonnement, kan du benytte dette.

Pr. 1. januar 2020 er døgntaksten 147 kr. som betaling for forplejning.

Hvordan søger jeg aflastningsophold?

Du skal kontakte Visitationen i Center for Sundhed og Omsorg:

Telefon: 48 49 36 11

E-mail: som-post@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje