Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre En værdig ældrepleje

En værdig ældrepleje

Her kan du læse Hørsholm Kommunes Værdighedspolitik, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2022.

Det er fra centralt side besluttet at styrke kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne.

Værdighedspolitikken forener Sundheds- og Ældreministeriets kriterier med Hørsholm Kommunes værdier og visioner om en god ældrepleje.

Hørsholm Kommune vil med den nye værdighedspolitik arbejde for:

  • Flere varme hænder - særligt på plejecentrene.
  • Kompetenceløft med fokus på ernæring og en værdig død.
  • Forebyggende indsatser, der skal medvirke til socialt netværksdannelse.

Arbejdet lever op til Sundheds- og Ældreministeriets kriterier, som er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død, pårørende samt forebyggelse af ensomhed.

Politikken skal være med til at sikre kommunens vision om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg og pleje aldrig bør være ensbetydende med tab af værdighed. Og at seniorer skal behandles med respekt og værdighed, og have mest muligt selvbestemmelse i hverdagen.

Hørsholm Kommunes værdighedspolitik

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje