Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Hjælp og støtte i hverdagen Kørselsordninger

Kørselsordninger

Hvis du har brug for kørsel, som den kollektive trafik ikke kan dække, eller hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte den kollektive trafik, er der en række muligheder for kørsel til forskellige formål.

Læs om de forskellige typer kørsel

Flextur er et tilbud til dig, når de almindelige buslinjer ikke passer til dit behov.

Hørsholm Kommune tilbyder Movia Flextur alle dage mellem kl. 6:00 og 23:00.

En Flextur er ikke som en almindelig bustur. Det er en tur, du bestiller på det tidspunkt, du ønsker.

En Flextur har ingen fast køreplan. Du bliver hentet ved kantstenen – af en minibus eller en taxa – men det er ikke taxakørsel.

Du kører ofte sammen med andre, der også har bestilt kørsel. Så du kører ikke nødvendigvis den direkte vej, men betaler naturligvis kun for den direkte afstand til din destination. Alle kan benytte Flexture.

Startgebyret er 36 kr., som dækker de første 10 km, herefter koster det 6 kr. pr. km. Kørslen skal bestilles senest 2 timer før opsamling, og turen kan bestilles og betales på internettet.

Børn under 12 år (uden følgeskab af en voksen) betaler halv pris.

Læs mere om Flextur hos Movia

Bestil Flextur

Flexture bestilles på telefon eller direkte fra mobilen via app’en Flextur.

App'en er gratis og kan hentes der, hvor du plejer at hente dine apps. 

Bestil flextur:

Telefon: 70 26 27 27

Da Flextur er åben for alle, skal du ikke visiteres af kommunen. 

Er du svært bevægelseshæmmet, og kan du ikke benytte offentlige transportmidler, har du mulighed for at søge kørsel til fritidsformål gennem Flexhandicap, der bliver varetaget af Movia.

Kørselsordningen dækker hele Movias område (det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer).

Du betaler et medlemsgebyr samt en udgift pr. tur.

Du må tage op til to ledsagere med på turen. Hvis din ledsager er visiteret af kommunen, kan han/hun køre gratis med. Ellers koster hver ledsager et tillæg på 50 procent af turens pris. Husk at fortælle det i forvejen, hvis du skal have ledsager med.

Du søger om Flextrafik ved at hente ansøgningsskemaet på Movias hjemmeside, udfylde det og sende det til:

HØKO, Postboks 406, 2970 Hørsholm

eller jbe-post@horsholm.dk

Har du spørgsmål?

Kontakt Flextrafik Kundecenter på telefon: 70 26 27 27

Kontakt Hørsholm Kommune på telefon: 48 49 00 00

Læs mere om Flexhandicap, priser, vilkår og ansøg:

Flexhandicap hos Movia

Hvis du modtager social pension og er i sygesikringsgruppe 1, har du mulighed for at få godtgjort kørsel til læge og speciallæge.

Kørsel til egen læge og nærmeste speciallæge i sygdomstilfælde omfatter godtgørelse af kørsel med billigst forsvarlige transportmiddel, hvor udgiften overstiger 25 kr.

Du skal være godkendt til ordningen, inden du kan få befordringsgodtgørelse. Kørsel foretaget uden bevilling refunderes umiddelbart ikke.

For at søge om kørsel til læge eller speciallæge, skal du kontakte Hørsholm Kommunes Kontaktcenter på telefon

Åbningstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12.30, torsdag tillige kl. 15-17.

Kontaktcenter, telefon: 48 49 00 00

Du har mulighed for at søge om kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler.

Du kan søge, hvis du har en bevilling til et hjælpemiddel som ortopædisk fodtøj, benskinne eller en protese, og du ikke kan benytte offentlige transportmidler.

Hvis du vil søge om kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler, kan du kontakte Center for Sundhed og Omsorg.

Kontakt Center for Sundhed og Omsorg:

Telefon: 48 49 36 10

E-mail: som-post@horsholm.dk

Kørsel til undersøgelse eller behandling på hospitalet

Kan du ikke benytte offentlige transportmidler, kan du søge om kørsel til undersøgelse eller behandling på hospital.

Du skal kontakte den hospitalsafdeling, hvor du skal hen, for at søge om bevilling til kørsel.

Transport til genoptræning på hospitalet

Du kan få kørsel eller befordringsgodtgørelse ved genoptræning, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet er større 50 km.
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Særligt om kørsel

Hospitalet vurderer, om du er berettiget til kørsel til specialiseret genoptræning. Det vil fremgå af din genoptræningsplan om du er berettiget. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte hospitalet, hvor du skal modtage din genoptræning.

Særligt om befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis den samlede udgift overstiger henholdsvis 25 kr. for folkepensionister og førtidspensionister, og 60 kr. for øvrige borgere.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du har valgt et andet genoptræningssted, end det du først var visiteret til. Befordringsgodtgørelsen vil svare til den godtgørelse, du er berettiget til, hvis du havde benyttet det genoptræningssted, som du først var visiteret til.

Når du modtager befordringsgodtgørelse, får du det beløb, der svarer til det efter forholdende billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er en lægelig vurdering af din helbredstilstand, der afgør transportformen. Det kan være bus, tog, taxa, privatbil mm.

Hvis det er nødvendigt at anvende privatbil, vil du få befordringsgodtgørelse beregnet efter den laveste kilometertakst efter statens regler. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse ved genoptræning på hospital, skal du kontakte Center for Sundhed og Omsorg på mail eller telefon:

E-mail: som-post@horsholm.dk

Telefon: 48 49 36 50

Transport til genoptræning på Louiselund efter behandling på hospitalet

Du kan få kørsel eller befordringsgodtgørelse, hvis du opfylder én af følgende betingelser:

  • Du er folkepensionist eller førtidspensionist.
  • Afstanden mellem din bopæl og genoptræningsstedet er større 50 km.
  • Din helbredstilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Særligt om kørsel

Hospitalet vurderer om du er berettiget til kørsel til specialiseret genoptræning. Det vil fremgå af din genoptræningsplan, om du er berettiget. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte de trænende terapeuter mandag til fredag kl. 9-12.

Kontakt de trænende terapeuter på telefon: 48 49 86 00

Særligt om befordringsgodtgørelse

Du har ret til befordringsgodtgørelse, hvis den samlede udgift overstiger henholdsvis 25 kr. for folkepensionister og førtidspensionister, og 60 kr. for øvrige borgere.

Du har også ret til befordringsgodtgørelse, hvis du har valgt et andet genoptræningssted, end det du først var visiteret til. Befordringsgodtgørelsen vil svare til den godtgørelse, du er berettiget til, hvis du havde benyttet det genoptræningssted, som du først var visiteret til.

Når du modtager befordringsgodtgørelse, får du det beløb, der svarer til det efter forholdende billigste, forsvarlige transportmiddel. Det er en lægelig vurdering af din helbredstilstand, der afgør transportformen. Det kan være bus, tog, taxa, privatbil mm.

Hvis det er nødvendigt at anvende privatbil, vil du få befordringsgodtgørelse beregnet efter den laveste kilometertakst efter statens regler. Befordringsgodtgørelsen kan ikke overstige dine faktiske kørselsudgifter.

Hvis du vil søge om befordringsgodtgørelse, skal du kontakte Center for Sundhed og Omsorg på mail eller telefon:

E-mail: som-post@horsholm.dk

Telefon: 48 49 36 50

Kørsel til kommunal træning på Louiselund

Er du visiteret til almen genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86, har du mulighed for at benytte kommunens tilbud om kørsel efter vurdering af de trænende terapeuter på Louiselund.

Der er egenbetaling på kørsel til træning. Prisen afhænger af antal kørsler pr. uge.

Hvis du vil søge om kørsel, skal du kontakte de trænende terapeuter mandag til fredag kl. 9-12.

Kontakt de trænende terapeuter på telefon: 48 49 86 00

Takster på kørsel - egenbetaling pr. måned (2023):

1 tur om ugen: 378 kr.

2 ture om ugen: 629 kr.

3 ture om ugen: 754 kr.

4 ture om ugen: 882 kr.

5 ture om ugen: 1.006 kr.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje