Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Hjælp og støtte i hverdagen Nødkald

Nødkald

Nødkald er en løsning til borgere, der har brug for at kunne tilkalde hjælp akut, hvor hjælpen ikke kan tilkaldes på anden måde.

Du kan søge om et nødkald, hvis du har:

  • varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • høj faldrisiko trods forebyggende indsats
  • alvorlig sygdom.

Nødkald visiteres ud fra en individuel konkret vurdering med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov.

Kontakt visitationen, hvis du ønsker at låne et nødkald:

Telefon: 48 49 36 11

E-mail: som-post@horsholm.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje