Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Hjælp og støtte i hverdagen Post til døren

Post til døren

Er du ikke selv i stand til at hente din post i brevkassen, kan du søge om at få bragt den helt til døren.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret, og det betyder, at det kun er adresseret post, der leveres til din dør.

Reklamer og gratisaviser, der ikke er personlig adresseret, vil blive leveret i din postkasse i brevkasseanlægget, hvis du bor i en etageejendom.

Når én i husstanden er tilmeldt post til døren, vil al adresseret post til husstanden blive leveret til døren. 

Du kan læse mere om reglerne om post til døren på Trafikstyrelsens hjemmeside, eller du kan få flere oplysninger hos kommunen eller på posthuset.

Trafikstyrelsen om post til døren

Læs mere

Du kan søge om levering af post til egen dør, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer er ude af stand til selv at hente post i brevkasse ved skel eller brevkasseanlæg. 

Der er ingen særlige regler for folkepensionister. 

Det er kun kommunen, der kan afgøre, om du er berettiget til post til døren. Kommunen giver PostNord besked, hvis du skal have din post bragt helt til døren.

Modtager du hjælp i forvejen?

Det forudsættes, at kommunens afgørelse bygger på, at borgeren i forvejen modtager hjælp i henhold til serviceloven eller sundhedsloven. At være i stand til at hente sin post i brevkasse eller brevkasseanlæg er ikke en specifik kunnen, så hvis du ikke kan det, vil der være meget andet, du skal have hjælp til.

Post til døren er ifølge loven en personlig ret. Det har ingen betydning om andre i husstanden end ansøger selv kan hente post.

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven og sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af forvaltningen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren på anden måde.

Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.

Hvis du ved lægeerklæring dokumenterer behovet, vil kommunen bevilge post til døren.

Du søger Hørsholm Kommune gennem borger.dk. 

Du skal afmelde post til døren hos kommunen. 

Ansøg om post til døren

Hvis du modtager omfattende hjælp fra kommunen, vil der ud fra en samlet vurdering afgøres, om du er ude af stand til selv at hente din post. Det må ikke tillægges betydning for afgørelsen, om andre i husstanden end dig selv kan hente post.

Hvis du ikke modtager omfattende hjælp fra kommunen og i øvrigt ikke er kendt af kommunen, skal du dokumentere dit behov for post til døren. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for, og som dokumenterer dit behov for post til døren.

Kan jeg klage over en afgørelse?

Du skal have en skriftlig afgørelse, også hvis du får afslag. Hvis du ikke reagerer, bliver sagen henlagt.

Beder du om at få sagen genoptaget, skal du sende dokumentation for din funktionsnedsættelse til kommunen. Det kan fx være en lægeerklæring, som du selv betaler for.

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen.

Læs mere om klagemuligheder

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje