Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Pension og efterløn Helbredstillæg

Helbredstillæg

Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist, eller hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler (før 2003).

Er du pensionist og vanskeligt stillet økonomisk, kan du søge om helbredstillæg til udgifter du har på grund af helbredsproblemer - fx medicin, tandbehandling, fodterapi og fysioterapi.

Du kan søge tillæg til udgifter, som du har pga. dit helbred, når du er folkepensionist, eller hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 (de gamle regler).

For at være berettiget til tilskud til fodbehandlinger skal du have et helbredstillægskort eller have ansøgt om udvidet helbredstillæg og oplyst formueforhold til Udbetaling Danmark. 

  • Fodbehandlinger med sygesikringstilskud behandles efter reglerne for Helbredstillægskortet.
  • Fodbehandlinger uden sygesikringstilskud behandles efter regler for udvidet helbredstillæg. Du kan maksimalt få tilskud til 5 behandlinger. 

For at få tilskuddet skal du først søge om helbredstillæg. Hvis du allerede har fået tildelt et helbredstillæg, skal du sende eller aflevere den originale, betalte regning til os hurtigst muligt efter behandlingen.

Send regningen til Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Mærk kuverten "Att.: Borgerservice".

Indsender behandleren en elektronisk regning til os, skal du ikke aflevere den originale, betalte regning.

Du får tilskuddet indsat på din NemKonto. Vær opmærksom på, at der kan gå op til 3 måneder, før beløbet står på din konto, og at det vil blive indsat på din konto den sidste bankdag i måneden.

Læs mere om helbredstillæg på borger.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje