Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Pension og efterløn Lån til betaling af ejendomsskat

Lån til betaling af ejendomsskat

Du kan få lån til betaling af ejendomsskatter, hvis du har nået folkepensionsalderen eller modtager social pension, delpension eller efterløn.

Læs mere

Du eller din ægtefælle skal være ejer af fast bopæl i Danmark for at være berettiget til lån til betaling af ejendomsskat.

Du eller din ægtefælle kan få lån, hvis

  • du eller ægtefælle har nået folkepensionsalderen på det tidspunkt, hvor ejendomsskatten forfalder til betaling.
  • du modtager efterløn. 
  • du får udbetalt pension efter lov om social pension eller om lov om delpension.

Du kan få lån til betaling af grundskyld til kommunen.

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat to gange om året.

Sidste frist for at søge om lån til at betale 1. rate, som forfalder i januar, er 1. december.

Sidste frist for at søge om lån til at betale 2. rate, som falder i juli, er 1. juni.

Du skal betale lånet med tilskrevne renter, når/hvis ejendommen skifter ejer.

Lånet kan bestå, hvis en ægtefælle overtager ejendommen i uskiftet bo, og skifteretsattesten bliver tinglyst som adkomst.

Til sikkerhed for lånet skal der tinglyses et skadesløsbrev i ejendommen. Tinglysningsafgift betales af kommunen.

Når skadesløsbrevet er tinglyst, kan kommunen yde lån indtil lånebeløbet med tilskrevne renter udgør 95 % af skadesløsbrevets pålydende. Når lånet overstiger 95 %, skal der tinglyses et nyt skadesløsbrev i ejendommen.

Skadesløsbrevet skal have oprykkende prioritet. Kommunen kan efter lånemodtagers anmodning forsyne skadesløsbrevet med rykningspåtegning. Skadesløsbrevet skal dog fortsat have sikkerhed inden for 75 % af den senest ansatte ejendomsværdi.

Omkostninger for dig som låntager er de renter, der bliver tilskrevet. 

Lånet forrentes med en årlig rente, der svarer til et gennemsnit opgjort med to decimaler af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober det foregående år.

Renterne kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Hvert år inden den 1. marts giver kommunen meddelelse om kommunens tilgodehavende pr. 1. januar med angivelse af tilskrevne renter i det foregående kalenderår.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje