Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Ældre Seniorråd

Seniorråd

Seniorrådet er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Seniorrådet er med til at sikre, at Hørsholm Kommunes ældre borgere kan give deres mening til kende.

Kommunalpolitikerne skal høre seniorrådet i alle spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Seniorrådet kan så rådgive politikerne. Det kan for eksempel være i spørgsmål om boliger, plejehjem, hjemmepleje, trafik- og miljøspørgsmål.

Målet er at øge ældres medindflydelse og medansvar gennem dialog og samarbejde. Seniorrådet er et vigtigt forum, hvor ældre har mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik.

Læs mere på Seniorrådets hjemmeside

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje