Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Natur og vand Beskyttet natur

Beskyttet natur

En stor del af de naturlige levesteder for vilde dyr og planter er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven eller via internationale aftaler.

Beskyttede naturområder

Nedenstående naturområder er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven:

  • Naturlige søer på mere end 100 m2.
  • Udpegede vandløb.
  • Moser og lignende, der ligger i sammenhæng med søer, der er mere end 100 m2.
  • Moser, enge og overdrev, der alene eller i sammenhæng, dækker et areal der er større end 2.500 m2.

Disse naturområder er beskyttede, uafhængig af om de ligger på privat eller offentlig ejendom.

Læs mere i Naturbeskyttelsesloven (nyt vindue).

Naturbeskyttelseslovens § 3

Søer over 100m2 med tilstødende moser og de fleste vandløb med tilstødende moser samt arealer med moser, enge, heder, overdrev m.m. over 2500 m2 er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Du må ikke ændre på tilstanden af de beskyttede naturtyper, dog må du gerne pleje naturtypen. 

Se om der er registreret et § 3 område på din ejendom på Miljøportalen (nyt vindue) under Arealinfo.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje