• Kommunen har for tidsrummet 2015-2021 udarbejdet en samlet indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen (nyt vindue - pdf). Planen gør alle grundejere pligtige til at bekæmpe planterne og sikre at de ikke kaster frø.
  • Hørsholm Kommune kontrollerer ved tilsyn i slutningen af maj, om der er bekæmpet bjørneklo i indsatsområderne.
  • Grundejere med ubekæmpede/ikke godt nok bekæmpede bjørneklo får et påbudsbrev med en fast dato (1. juli) for, hvornår bekæmpelse skal være udført. Hørsholm Kommune kontrollerer derefter om bekæmpelsen er udført.
  • Både inden for indsatsområderne og ikke mindst uden for indsatsområderne er Center for Teknik meget interesseret i at få oplyst alle forekomster af kæmpebjørneklo. Brug gerne selvbetjeningen "Giv os et tip" (nyt vindue) eller brug vores app.

Bekæmpelse af bjørneklo