• Kommunen har for tidsrummet 2015-2021 udarbejdet en samlet indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen (nyt vindue - pdf). Planen gør alle grundejere pligtige til at bekæmpe planterne og sikre at de ikke kaster frø.
  • Hørsholm Kommune kontrollerer ved tilsyn i slutningen af maj, om der er bekæmpet bjørneklo i indsatsområderne.
  • Grundejere med ubekæmpede/ikke godt nok bekæmpede bjørneklo får et påbudsbrev med en fast dato (1. juli) for, hvornår bekæmpelse skal være udført. Hørsholm Kommune kontrollerer derefter om bekæmpelsen er udført.
  • Både inden for indsatsområderne og ikke mindst uden for indsatsområderne er Center for Teknik meget interesseret i at få oplyst alle forekomster af kæmpebjørneklo. Brug gerne selvbetjeningen "Giv os et tip" (nyt vindue) eller brug vores app.

Bekæmpelse af bjørneklo

Kæmpebjørneklo er med sine 2-5 meter høje stængler den største skærmplante i Danmark, og du kan kende dem på de store, udbredte skærme og store fligede blade.

Kæmpebjørneklo er en flerårig plante, men den enkelte plante blomstrer kun én gang. Den blomstrer i juni-juli, og frøene spredes fra august til oktober. Planten spredes ved hjælp af frø, og hver plante sætter op til 20.000 frø.

Kæmpebjørneklo kan forveksles med få andre arter - især først på sæsonen. Hos Miljøstyrelsen (nyt vindue), hvordan du genkender kæmpebjørneklo.

Der er mange effektive metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo alt efter, hvor mange planter der skal bekæmpes, og hvor de står. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bekæmpe dine bjørneklo, så er du altid velkommen til at kontakte Team Miljø på 48 49 25 50 eller kommunens Materielgård på 48 49 22 51 for at få gode råd.

Du kan du læse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Miljøstyrelsens hjemmeside (nyt vindue).

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af hvor store arealer, det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden. Har du større arealer med bjørneklo er afgræsning af arealerne med får også en effektiv mulighed.

Såfremt der anvendes sprøjtemidler til bekæmpelsen, må der ved åbredder ikke sprøjtes nærmere end 1 meter fra øverste kant af åen i byområder og 2 meter fra øverste kant af åen i landområder. Undtagelsesvis kan man i de sprøjtefri områder behandle bjørneklo med gift ved direkte påsmøring på planten.

Kæmpebjørneklo er giftig

Saften fra kæmpebjørneklo er giftig, og du skal derfor passe på, når du bekæmper kæmpebjørneklo. Sammen med sollys kan saften skade din hud og dine øjne.

Uanset hvordan du bekæmper planten, er det derfor vigtigt, at du undgår direkte kontakt med planten og at arbejde i direkte sol.

Bær altid briller, beskyt huden med tøj, gummihandsker og lange støvler. Hvis der kommer saft på huden, skal huden dækkes til og vaskes med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i 48 timer.

Hvis du får saft i øjnene, skal de skylles og efterfølgende beskyttes med solbriller.