Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Affald, kloak og miljø Rotter og andre vilde dyr Øvrige skadedyr og vilde dyr

Øvrige skadedyr og vilde dyr

Se, hvordan du forholder dig til skadedyr

Kommunen bekæmper almindeligvis ikke vilde dyr (udover rotter), men her kan du læse nogle råd til, hvad du selv kan gøre for at slippe af med vilde dyr/skadedyr.

Rotter er de eneste vilde dyr, som vurderes til at udgøre en sundhedsrisiko. Derfor hjælper kommunen med at bekæmpe rotter.

Andre vilde dyr kan også forårsage gener og skader på bygninger, men de er som udgangspunkt ikke betragtet som farlige.

Hørsholm Kommune har ingen ordninger for bekæmpelse af andre vilde dyr end rotter. Der findes dog mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Du skal forvente selv at måtte betale for bekæmpelse.

Et fælles råd til at undgå gener fra vilde dyr er: undlad at fodre. Hvis dyrene ikke kan skaffe mad, hvor du bor, så undgår de som regel stedet.

Du har pligt til at anmelde, hvis du ser en rotte.

ANMELD ROTTER

Det er svært at se forskel på bier og hvepse. Bier er mere behårede end hvepse, og hvepse/gedehams er mere gule end bier.

Biavlerforeningen afhenter bisværme gratis.

Hørsholm Kommune har ingen ordning for bekæmpelse af hvepse, men der findes mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Biavlerforeningen er også behjælpelig.

Hørsholm Biavlerforening

Kattens Værn kan mod betaling indfange eller på anden måde aftage herreløse katte.

Kattens Værn

Hørsholm Kommune har ingen ordning for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise, men der findes mange firmaer, der udfører skadedyrsbekæmpelse. Du kan søge efter dem på internettet.

Ræven er ikke et skadedyr, men helt almindelig i byområder, villahaver og parker, hvor den har gode vilkår. Det er derfor helt normalt og som oftest uproblematisk, hvis du får besøg af ræven i din have.

Hvis du bliver generet af ræve, bør du i første omgang hindre rævenes adgang til føde på din grund – fx ved at sikre skraldespand, undlade fuglefodring mv. Hvis du ikke fjerner føden, vil nye ræve sandsynligvis dukke op, selv om man får fjernet den første. Man kan også forsøge at skræmme rævene bort.

Du kan også kontakte Naturstyrelsens Vildtkonsulent for Hovedstaden. Det er Naturstyrelsen som er myndighed på området omkring ræve, ikke kommunen.

Naturstyrelsens Vildtkonsulent

Syge, påkørte og tilskadekomne dyr

Dyrenes beskyttelse har indgået en aftale med Falck om Dyreredningsbilen, der henter akut syge eller tilskadekomne dyr. 

Ring til Dyrenes Vagtcentral, hvis du ser et sygt eller skadet vildt dyr uden mulighed for selv at bringe det til en vildtplejestation.

Dyreredningsbilen henter akut syge og sårede dyr. Dyrenes Beskyttelse dækker udgifterne. Dyreredningsbilen tager sig primært af vilde dyr, men også akut syge eller tilskadekomne mindre husdyr såsom katte, hvor man ikke kender ejeren. Ordningen gælder ikke hunde.

Du kan også ringe til Dyrenes Vagtcentral, hvis du ser et dyr, som ikke bør løbe frit omkring, eller har mistanke om, at dyr bliver vanrøgtet. Det kan være dyr på en mark uden adgang til vand, kæledyr der ikke bliver passet ordentligt eller dyr efterladt i biler på en varm sommerdag.

Husk, at du ikke selv skal forsøge at aflive sårede dyr – overlad det til Falck-personalet, der er trænet til at håndtere dyrene og vurdere, hvad der er bedst at gøre i situationen.

Døde dyr

Hvis du ser et større dødt dyr, der ligger på offentlig vej/areal, kan du ringe til Hørsholm Kommune. Vi fjerner dyret uden at koster dig noget.

Hvis dyret ligger på privat grund, er det grundejers ansvar at fjerne det. Oftest er det bedst at lade dyret ligge, så bliver det hurtigt spist. 


Dyrenes Vagtcentral: Telefon 1812

Hørsholm Kommune: Telefon 48 49 25 50

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...