Oversvømmelses-kort

Oversvømmelses-kortet viser sandsynligheden for, at der sker en 20 cm oversvømmelse i et givent område ved henholdsvis 5-, 10-, 20-, 50- og 100 års-regnhændelser. Nærmere detaljer om kortet og beregningsmetode kan findes i Klimatilpasningsplan 2014.

Klik her eller i kortbilledet nedenfor for at åbne kortet (nyt vindue - webmap)

kort over hørsholm fra netgis