Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Bolig Bjørneklo

Bjørneklo

Bekæmpelse af bjørneklo er en gensidig fælles indsats, og du har pligt til at bekæmpe bjørneklo på egen jord.

Kæmpebjørneklo er en invasiv plante og udgør en alvorlig trussel mod den biologiske mangfoldighed og forringer de rekreative og landskabelige værdier.

Desuden er kæmpebjørneklo uønsket, da den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Hørsholm Kommune har udarbejdet en samlet indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen. Planen gør alle grundejere pligtige til at bekæmpe planterne og sikre, at de ikke kaster frø.

Hørsholm Kommune kontrollerer ved tilsyn i slutningen af maj, om der er bekæmpet bjørneklo i indsatsområderne.

Grundejere med ubekæmpede/ikke godt nok bekæmpede bjørneklo får et påbudsbrev med en fast dato (1. juli) for, hvornår bekæmpelse skal være udført. Hørsholm Kommune kontrollerer derefter, om bekæmpelsen er udført.

Både inden for indsatsområderne og ikke mindst uden for indsatsområderne er Center for By og Miljø meget interesseret i at få oplyst alle forekomster af kæmpebjørneklo.

Du kan give os besked på "Tip Hørsholm"-selvbetjeningen.

Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo i hele kommunen

Tip Hørsholm

Bekæmpelse af bjørneklo

Kæmpebjørneklo er med sine 2-5 meter høje stængler den største skærmplante i Danmark, og du kan kende dem på de store, udbredte skærme og store fligede blade.

Kæmpebjørneklo er en flerårig plante, men den enkelte plante blomstrer kun én gang. Den blomstrer i juni-juli, og frøene spredes fra august til oktober. Planten spredes ved hjælp af frø, og hver plante sætter op til 20.000 frø.

Kæmpebjørneklo kan forveksles med få andre arter - især først på sæsonen. 

På Miljøstyrelsens side kan du se, hvordan du genkender kæmpebjørneklo

Der er mange effektive metoder til at bekæmpe kæmpebjørneklo, alt efter hvor mange planter der skal bekæmpes, og hvor de står. 

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bekæmpe bjørneklo, så er du altid velkommen til at kontakte Team Miljø eller kommunens Materielgård for at få gode råd.

Den bedste måde at bekæmpe på er afhængig af, hvor store arealer det drejer sig om. Har du kun enkelte planter i din have, så giver rodstikning det bedste resultat, men også slåning kan anvendes. Hvis planten har dannet blomst, skal skærmen skæres af og i en affaldssæk, så frøene ikke falder på jorden. Har du større arealer med bjørneklo er afgræsning af arealerne med får også en effektiv mulighed.

Såfremt der anvendes sprøjtemidler til bekæmpelsen, må der ved åbredder ikke sprøjtes nærmere end 1 meter fra øverste kant af åen i byområder og 2 meter fra øverste kant af åen i landområder. Undtagelsesvis kan man i de sprøjtefri områder behandle bjørneklo med gift ved direkte påsmøring på planten.

Mere information:

Kontakt Team Miljø på telefon: 48 49 25 50

Kontakt Materielgården på telefon: 48 49 22 51

Læs bekæmpelse af kæmpebjørneklo på Miljøstyrelsens hjemmeside

Kæmpebjørneklo er giftig

Saften fra kæmpebjørneklo er giftig, og du skal derfor passe på, når du bekæmper kæmpebjørneklo. Sammen med sollys kan saften skade din hud og dine øjne.

Uanset hvordan du bekæmper planten, er det derfor vigtigt, at du undgår direkte kontakt med planten og at arbejde i direkte sol.

Bær altid briller, beskyt huden med tøj, gummihandsker og lange støvler. Hvis der kommer saft på huden, skal huden dækkes til og vaskes med vand og sæbe så hurtigt som muligt. Derefter må huden ikke få dagslys i 48 timer.

Hvis du får saft i øjnene, skal de skylles og efterfølgende beskyttes med solbriller.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...