Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Ansøg om byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet

Ansøg om byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet

Ansøg om byggetilladelse eller anmeld byggeaktivitet

Anbefalinger og vejledning til byg og miljøportalen - sådan søger du byggetilladelse

Vi anbefaler, at du selv starter dit byggeprojekt op og selv giver evt. arkitekter, rådgivere m.m., der er tilknyttet sagen, adgang til at skrive i sagen.

Erfaring viser, at dette afhjælper en del problemer, der kan opstå undervejs i forløbet, og samtidig har du som bygherre fuld adgang til dit projekt i Byg og Miljø.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen

Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne, inden du går i gang.

Anbefalinger og vejledning til byg og miljøportalen - sådan søger du byggetilladelse

Vi anbefaler, at du selv starter dit byggeprojekt op og selv giver evt. arkitekter, rådgivere m.m., der er tilknyttet sagen, adgang til at skrive i sagen.

Erfaring viser, at dette afhjælper en del problemer, der kan opstå undervejs i forløbet, og samtidig har du som bygherre fuld adgang til dit projekt i Byg og Miljø.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen

Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne, inden du går i gang.

Ansøg via Byg og Miljø

Alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø.

Det er ikke muligt at indsende ansøgninger pr. mail eller brev. Vi kan heller ikke modtage ansøgninger ved personligt fremmøde.

Vær opmærksom på, at din ansøgning er ikke indsendt, før du har modtaget en kvittering fra Byg og Miljø, der bekræfter, at kommunen nu har modtaget din ansøgning.

Det er ikke muligt for kommunen at se din ansøgning, før den er indsendt.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen. Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Miljø

Vejledning til at anvende Byg og Miljø

 

Ansøg via Byg og Miljø

Alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes via Byg og Miljø.

Det er ikke muligt at indsende ansøgninger pr. mail eller brev. Vi kan heller ikke modtage ansøgninger ved personligt fremmøde.

Vær opmærksom på, at din ansøgning er ikke indsendt, før du har modtaget en kvittering fra Byg og Miljø, der bekræfter, at kommunen nu har modtaget din ansøgning.

Det er ikke muligt for kommunen at se din ansøgning, før den er indsendt.

Byg og Miljø har lavet en guide til at anvende portalen. Vi anbefaler, at du læser og ser vejledningerne inden du går i gang.

Ansøg om byggetilladelse via Byg og Miljø

Vejledning til at anvende Byg og Miljø

 

Hvad sker der med min ansøgning?

Når ansøgning er indsendt gennem Byg og Miljø, sender systemet automatisk et kvitteringsbrev. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, er ansøgningen ikke modtaget hos kommunen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller tegninger, får du besked hurtigst muligt efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Disse dokumenter indsendes ligeledes gennem Byg og Miljø. Bemærk, at når der vedlægges nye oplysninger på sagen eller der kommunikeres gennem Byg og Miljø, skal der klikkes på "indsend ansøgning" - også selv om der allerede er indsendt en ansøgning til projektet.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen, før den er fuldt oplyst.

Vær opmærksom på, at vi tager sagsbehandlingsgebyr fra din ansøgning er indsendt.

Hvad sker der med min ansøgning?

Når ansøgning er indsendt gennem Byg og Miljø, sender systemet automatisk et kvitteringsbrev. Hvis du ikke har modtaget en kvittering, er ansøgningen ikke modtaget hos kommunen.

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller tegninger, får du besked hurtigst muligt efter, at vi har modtaget din ansøgning.

Disse dokumenter indsendes ligeledes gennem Byg og Miljø. Bemærk, at når der vedlægges nye oplysninger på sagen eller der kommunikeres gennem Byg og Miljø, skal der klikkes på "indsend ansøgning" - også selv om der allerede er indsendt en ansøgning til projektet.

Vi behandler sager i den rækkefølge, de kommer ind. Hvis du ændrer i dit projekt, mister du din plads i køen (vi betragter det som en ny sag). Bemærk, at din sag ikke indgår i prioriteringen, før den er fuldt oplyst.

Vær opmærksom på, at vi tager sagsbehandlingsgebyr fra din ansøgning er indsendt.

Byggesagsgebyr: kr. 858,- pr. time (2024)

Hørsholm Kommune opkræver gebyr for behandling af byggesager. Det gælder både ved tilladelse, afslag, og hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Ved forhåndsdialog på maksimalt en halv time opkræves der ikke gebyr. Byggesagsgebyret beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på et minut.

Taksten for byggeprojekter, der er omfattet af byggeloven, er 858 kr. pr. time i 2024.

Hvad tæller med i byggesagsgebyret

Kommunen opkræver gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

Der registreres tid, fra ansøgningen er indsendt, til sagen er afsluttet. Der registreres også tid, hvis det fx er nødvendigt at sende en mangelskrivelse til ansøger. Vi anbefaler derfor at indsende et så fyldestgørende materiale som muligt. 

Vær opmærksom på, at der takseres for sagsbehandlingstid ved enhver henvendelse, hvad enten det er fra din rådgiver eller dig selv.

Hvordan indkræves byggesagsgebyret

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelse (eller afslag).

Gebyret for sager, der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater.

  • Rate 1 forfalder, når der gives tilladelse, og omfatter den tid, der er brugt indtil udstedelsen af tilladelsen.
  • Rate 2 forfalder, når byggesagen afsluttes, og omfatter det arbejde, der ligger efter tilladelsen.

Opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug sker med hjemmel i byggelovens § 28.

Læs mere om loven på bygningsreglementet.dk

Læs mere om byggesagsgebyr

Byggesagsgebyr: kr. 858,- pr. time (2024)

Hørsholm Kommune opkræver gebyr for behandling af byggesager. Det gælder både ved tilladelse, afslag, og hvis du trækker din ansøgning tilbage.

Ved forhåndsdialog på maksimalt en halv time opkræves der ikke gebyr. Byggesagsgebyret beregnes på baggrund af faktisk anvendt tidsforbrug med mindste enhed på et minut.

Taksten for byggeprojekter, der er omfattet af byggeloven, er 858 kr. pr. time i 2024.

Hvad tæller med i byggesagsgebyret

Kommunen opkræver gebyr for at sagsbehandle byggesager, hvor der træffes afgørelse efter byggeloven og bygningsreglementet.

Der registreres tid, fra ansøgningen er indsendt, til sagen er afsluttet. Der registreres også tid, hvis det fx er nødvendigt at sende en mangelskrivelse til ansøger. Vi anbefaler derfor at indsende et så fyldestgørende materiale som muligt. 

Vær opmærksom på, at der takseres for sagsbehandlingstid ved enhver henvendelse, hvad enten det er fra din rådgiver eller dig selv.

Hvordan indkræves byggesagsgebyret

Sager, der ikke kræver en færdigmelding eller en ibrugtagningstilladelse, vil blive faktureret umiddelbart efter tilladelse (eller afslag).

Gebyret for sager, der kræver færdigmelding eller ibrugtagningstilladelse, vil blive opkrævet i to rater.

  • Rate 1 forfalder, når der gives tilladelse, og omfatter den tid, der er brugt indtil udstedelsen af tilladelsen.
  • Rate 2 forfalder, når byggesagen afsluttes, og omfatter det arbejde, der ligger efter tilladelsen.

Opkrævning af byggesagsgebyr efter tidsforbrug sker med hjemmel i byggelovens § 28.

Læs mere om loven på bygningsreglementet.dk

Læs mere om byggesagsgebyr

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje