Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Byggeri Olietanke

Olietanke

Hvis du er ejer eller bruger af en olietank, er det dit ansvar at følge og kende reglerne for olietanke.

Hvis din olietank er for gammel er der risiko for, at den kan forurene jord og grundvand.

Du skal afmelde olietanken til kommunen, hvis den er for gammel eller er taget ud af drift.

Når du skal have en ny olietank, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Regler og mere information om olietanke

Olietanke under 6000 liter har en begrænset levetid. Du kan se, hvor gammel din olietank er på tankattesten, der følger med fra producenten eller på mærkningsskiltet på selve tanken.

Hvis der er sendt oplysninger om tanken til Hørsholm Kommune, kan du se disse i kommunens digitale byggesagsarkiv.

En olietanks levetid fastsættes ud fra dens type samt fabrikationsår. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se levetiden (sløjfningstermin) for forskellige typer olietanke.

Kommunen har som udgangspunkt ikke mulighed for at dispensere fra sløjfningsterminerne.

Gå til det digitale byggesagsarkiv

Se sløjfningsterminerne for små tanke hos Miljøstyrelsen

Hvis en olietank ikke længere skal bruges, skal olietanken enten fjernes eller sløjfes.

Jo ældre olietanken er, desto større er risikoen for olieudslip og dermed forurening.  Derfor er der fastsat regler for, hvornår forskellige tanke skal tages ud af drift (sløfningsterminer). 

Se sløjfningsterminerne for små tanke hos Miljøstyrelsen

Fjernelse af olietank

Det er bedst at tømme og dernæst fjerne eller grave tanken op. Herved kan man som olietankejer sikre sig, at tanken ikke har forurenet jorden. Hvis der skulle være forurening efter spild eller utæthed, så vil olietankforsikringen dække eventuelle udgifter til undersøgelse og oprensning efter lovlige olietanke. Forsikringen vil ellers udløbe og dækker dermed ikke, hvis der senere konstateres forurening.

Normalt er det et VVS-firma, der udfører arbejdet.

Sløjfe en olietank

Alternativt kan man sløjfe olietanken ved at lade et autoriseret VVS-firma blænde den af.

En olietank kan blive i jorden, men man tømmer tanken (max. 10 mm olie tilbage), fjerner rør, påfyldningsstuds og udluftning.

Tanken skal afblændes, så påfyldning ikke kan ske ved et uheld.

Du skal afmelde tanken til Hørsholm Kommune.

Du skal straks kontakte både Topdanmark og Hørsholm Kommune, hvis du har mistanke om en olieforurening.

Olieselskaberne sørger automatisk for forsikringen, idet der er indgået en aftale mellem olieselskaberne i Danmark og forsikringsselskabet Topdanmark.

En olietank, der ikke har overholdt sløjfningsterminen, er ulovlig og dermed ikke dækket af forsikringen. Olietanke over 6.000 liter er heller ikke dækket af forsikringen.

Når forureningen er blevet anmeldt, meddeler kommunen et påbud efter jordforureningslovens § 48, og forsikringsselskabet sørger for, at oprensningen bliver igangsat af et rådgivende firma.

Forsikringen dækker de udgifter, der medgår til at følge kommunens påbud. For hver skade er der dog en selvrisiko for tankejeren på 2.000 kr.

Kontakt Hørsholm Kommune:

Telefon: 48 49 00 00

E-mail: bom-post@horsholm.dk 

Læs mere om forsikringsordningen og kontakt TopDanmark

Når du skal have en ny olietank under 6000 liter, skal du anmelde det til kommunen 14 dage inden etableringen, uanset om den er overjordisk eller skal nedgraves.

Du anmelder olietanke via Byg og Miljø, hvor du skal starte et nyt projekt.

Anmeldelsen skal indeholde:

  • skitse over olietanken og rørenes placering på ejendommen
  • beskrivelse af olietankens størrelse og type, samt hvilket materiale den er lavet af
  • tidspunkt for etablering.

Du skal sikre dig, at leverandøren udleverer en tankattest. Attesten er en garanti for, at din olietank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie, du skal som ejer have tankattesten under hele tankens levetid. Du skal sende en kopi af attesten til kommunen senest på etableringstidspunktet.

Læs mere:

Anmeld ny olietank hos Byg og Miljø

Guide til at bruge Byg og Miljø

Krav til nye olietanke

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje