Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, byggeri og veje Veje Parkering

Parkering

Læs om parkeringsregler i Hørsholm Kommune

Det er ikke lovligt at parkere med hjul på fortovet i Hørsholm Kommune. Inden for tættere bebygget område - inden for byzoneskilt - må man hverken må standse eller parkere, helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg.

Langtidsparkering

For at undgå langtidsparkering af store køretøjer i boligområder, har Hørsholm Kommune indført parkeringszone.

Parkeringszonen er afmærket med P-zonetavler på alle indfaldsveje til området og restriktionerne retter sig primært mod lastbiler, busser og trailere over 3.500 kg med parkering over 2 timer, samt mod campingvogne og traktorer med parkering over 18 timer.

Efter indførelse af restriktionerne kan disse køretøjer forlanges fjernet, eller ejeren kan pålægges en bøde for ulovlig parkering i henhold til færdselsloven § 121. Det er politiet, der står for håndhævelse af restriktionerne.

Langtidsparkering for disse køretøjer kan herefter foregå i Kokkedal Industripark, der ligger uden for den etablerede parkeringszone eller vest for motorvejen (under hensyntagen til gældende regler i henhold til Færdselsloven).

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje