Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Betaling og opkrævning

Betaling og opkrævning

På denne side kan du læse om personlig skat, betaling af ejendomsskat, betaling af dagtilbud mv.

Ejendomsbidrag for 2024

Tinglyst ejer pr. 1. januar 2024 skal betale ejendomsbidrag for hele 2024.

Hørsholm Kommune opkræver 2 rater for 2024, og begge forfalder til den, som er tinglyst ejer pr. 1/1 2024, også selvom ejendommen er solgt fx primo februar 2024. 

Betales bidraget ikke, vil der ske inddrivelse ved Gældsstyrelsen, herunder ved lønindeholdelse mv.

Der vil ikke blive udsendt en ejendomsbillet ved ejerskifte for 2024, fordi denne fortsat hæftes af sælger.

Der er fra Gældsstyrelsens og Kommunernes Landsforeningens side lagt op til, at ovenstående løses via en refusionsopgørelse.

Hvorfor er jeg blevet modregnet i børne- og ungeydelsen v/SKAT, selvom jeg har indgået en afdragsaftale?

Ifølge lov om børne- og ungeydelsen §11, stk. 2 kan der forekomme modregninger i denne til dækning af en restance til dagtilbud og skoleordninger, selvom der er indgået afdragsaftale.

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at jeg er blevet modregnet et forkert beløb i børne- og ungeydelsen?

Skriv til Center for Dagtilbud og Skole via Digital Post.

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail og din sag er herefter under behandling.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Hvorfor er min overskydende skat tilbageholdt, selvom jeg har indgået en afdragsaftale til betaling af restance?

Ifølge lov om inddrivelse til det offentlige §§8-9, kan der forekomme modregning i overskydende skatter til dækning af restance, selvom indgået afdragsaftale.

Hvad gør jeg, hvis jeg mener, at min skat er uberettiget tilbageholdt grundet 0,- restance?

Skriv til Opkrævningsteamet via Digital Post. 

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Hvis du allerede har betalt for en opkrævning, men alligevel har modtaget en betalingspåmindelse, skal du ikke betale den fremsendte betalingspåmindelse.

Skriv til Opkrævningsteamet via Digital Post, at du har modtaget en betalingspåmindelse, selvom du har betalt. 

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail.

Du vil blive kontaktet, hvis vi mangler uddybende spørgsmål til din henvendelse. Dit gebyr vil automatisk blive slettet ved uberettiget fremsendt betalingspåmindelse. Så længe din sag er under udredning, vil din ”manglende” betaling ikke blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Hvorfor har jeg modtaget en rykker for ejendomsskat, selvom jeg har betalt?

Hvis du allerede har betalt for ejendomsskat, men alligevel har modtaget en rykker, skal du ikke betale den udsendte rykker.

Skriv til Opkrævningsteamet via Digital Post, at du har modtaget rykker på betaling af ejendomsskat, selvom du har betalt. 

Du vil herefter modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din mail. Gebyr og renter vil blive slettet.

Så længe sagen er under udredning, vil din manglende betalingen ikke blive sendt til inddrivelse hos SKAT.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Hvorfor har jeg ikke modtaget et girokort til betaling af ejendomsskat?

Skattebilletten bliver sendt til alle ejere af en ejendom. Men det er kun den ejer, der står øverst på tinglysningen, der får tilsendt girokortet.

De øvrige ejere får tilsendt en kopi af skattebilletten – uden girokort.

Girokortet ligger derfor i din medejers digitale postkasse/e-Boks, eller er blevet sendt med posten.

Hvordan får jeg hurtigst svar på mit spørgsmål om betaling af ejendomsskat?

Skriv til Opkrævningsteamet via Digital Post. 

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Jeg har ikke betalt regningen endnu

Hvis du ikke har betalt, skal du hurtigst muligt betale for pasning.

Skriv til Opkrævningsteamet via Digital Post, og oplys, hvilken dato du har betalt. 

Hvis du er berettiget til friplads, vil du blive reguleret med tilbagevirkende kraft ved næste opkrævning.

Hvis du ikke har mulighed for at betale regningen med det fulde beløb, skal du skrive til opkrævningen og fortælle, at du ikke kan betale, og at du har søgt økonomisk friplads.

Hvis du har betalt det fulde beløb og får bevilliget friplads for pasning i dagtilbud, skal du ikke foretage dig noget. Fripladsbeløbet vil blive reguleret og modregnet i næste opkrævning.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Jeg har allerede betalt regningen

Hvis du har betalt det fulde beløb og får bevilliget friplads for pasning i dagtilbud, skal du ikke foretage dig noget.

Fripladsbeløbet vil blive reguleret og modregnet i næste opkrævning.

Personlig skat

De fleste ting vedrørende skat skal du kontakte SKAT om.

SKAT tager sig af alle spørgsmål vedrørende skat, nummerplader, arbejdsmarkedsbidrag, skattekort, bikort, frikort, ejendomsvurdering, moms, afgifter, told og inddrivelse af offentlig gæld. Du kan også læse mere på borger.dk.

På skat.dk kan du fx ændre din forskudsopgørelse eller årsopgørelse og se dine personlige skatteoplysninger. Du kan også finde svar på skattespørgsmål på skat.dk.

Kontakt skat på telefon 72 22 18 18

Chat eller skriv direkte til SKAT

SKAT.dks hjemmeside

Borger.dk

 Borgerservice må ikke svare på telefoniske eller skriftlige henvendelser vedrørende SKAT. Du har dog mulighed for at møde personligt i Borgerservice og få hjælp til:

 • at bruge SKATs digitale løsninger
 • de mest almindelige skatteforhold fx forskudsopgørelsen og årsopgørelsen
 • at ændre din forskudsopgørelse og årsopgørelse.

Du skal have MitID eller TastSelv-kode med, hvis vi skal hjælpe dig med at ændre forskudsopgørelse eller årsopgørelsen.

Hvilke krav opkræver kommunen?

 • Daginstitution
 • Tilbagebetalingspligtig kontanthjælp
 • Ejendomsskat
 • Kommunale regninger m.m.

Hvis du indgår betalingsaftale med os, vil det være registreret i Gældsstyrelsens modregningssystem, indtil gælden er betalt. Det betyder, at eventuel overskydende skat og AM-bidrag bliver brugt som et ekstraordinært afdrag på gælden.

Med en betalingsaftale kan der blive beregnet morarenter indtil gælden er betalt. Bliver aftalen ikke overholdt, sender vi kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Det vil betyde yderligere omkostninger for dig.

Gældsstyrelsen har følgende muligheder for at inddrive gælden:

 • trække i din løn
 • foretage udlæg i dine aktiver (fx hus, bil, båd, aktier, obligationer m.v.)
 • modregne i dine offentlige udbetalinger. Modregningen er afhængig af, hvad du skylder, og hvilke udbetalinger der kommer.
 • stævne dig, og bede politiet om at hente dig, hvis du ikke selv møder
 • registrere dig i Ribers Kreditinformation, hvis gælden er over 7.500 kr.

Hvis du ikke betaler din daginstitution, ejendomsskat og andre krav til tiden og ikke kontakter Opkrævningen, fremsender kommunen en rykker.En rykker vil medføre et gebyr, som er fastsat af kommunalbestyrelsen til 250 kr.

Du kan tilmelde dine regninger til Betalingsservice ved at skrive til Opkrævningsteamet via Digital Post. 

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Underretning om udlæg for restancen på ejendomsskat sker hele året efter betalingsfristens udløb.

Hvis du eller din virksomhed har modtaget underretning om udlæg, er der ingen mulighed for afdragsordning.

Hvis du eller din virksomhed har modtaget underretning om udlæg og møder op i Borgerservice og vil betale kontant, skal Opkrævningen tage imod betaling. Det gælder også større kontantbeløb, og uden at der er bestilt tid.

Der foretages udlæg for alle varslede restancer, undtagen restancer, som er oversendt til Gældsstyrelsen. Her er det Gældsstyrelsen som foretager udlæg.

Kontakt Gældsstyrelsens inddrivelsesafdeling på telefon 70 15 73 04

Betaling af gæld til det offentlige (Gældstyrelsen)

Arbejdsgangen i opkrævningen

 1. Vi sender en betalingspåmindelse (den er gratis).
 2. Vi sender en rykkerskrivelse (den koster 250 kroner).
 3. Vi sender en underretning om udlægsforretning. (Der bliver pålagt minimum 300 kroner i retsafgift. Overstiger kravet 3.000 kroner, beregnes yderligere en halv procent af det overskydende beløb i grundafgift.
 4. Er der ikke betalt før udlægsforretningen, foretager vi udlæg i ejendommen.
 5. Er der stadig ikke betalt efter 4 uger efter udlægget, sender vi sagen til advokat.

"Betal din kommune" er en nem og enkel betalingsløsning for borgere og virksomheder, så du kan se og betale alle dine kommunale regninger direkte fra kommunens hjemmeside.

Du kan få overblik over, hvad du skylder kommunen, fx ejendomsskat eller biblioteksgebyrer.

Du kan også betale dine regninger direkte enten med betalingskort eller MobilePay.

Gå til "Betal din kommune"

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje