Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Folkeregister og flytning Boligstøtte og lån til beboerindskud

Boligstøtte og lån til beboerindskud

Du kan søge om lån til beboerindskud, hvis du flytter i en almen bolig. Hvis du bor til leje, kan du søge om boligstøtte, som er et tilskud til din husleje.

Lån til beboerindskud

Lån til beboerindskud er et lån, du kan søge om, når du skal betale indskud til din nye almennyttige bolig.

Lånet dækker hele indskuddet og bliver udbetalt direkte til boligorganisationen.

Du skal ansøge digitalt og vedhæfte din lejekontrakt eller tilbud til ansøgningen.

Du kan ikke søge om lån til depositum eller forudbetalt husleje.

Boligstøtte

Boligstøtte er et tilskud til din husleje, som du kan søge, hvis du bor til leje, eller hvis du er pensionist eller folkepensionist.

Læs mere på borger.dk:

Lån til beboerindskud

Boligstøtte

Du kan søge lån til beboerindskud hos Hørsholm Kommune, når:

 • du har bopæl i Hørsholm Kommune.
 • din bolig er en almen bolig.
 • du har taget boligen i brug efter 1. april 1964.

 Din husstands samlede indkomst ved indflytning må ikke overstige:

 • Hvis du flytter i en lejlighed: 268.556 kr. (2023) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 47.100 kr. (2023) for hvert barn til og med fire børn.
 • Hvis du flytter i et enkeltværelse: 181.931 kr. (2023) om året. Hvis der er børn i din husstand, forhøjes dette beløb med 47.100 kr. (2023) for hvert barn til og med fire børn.

Hørsholm Kommune kan give afslag på din ansøgning om lån til beboerindskud, selvom din husstands indkomst ligger under grænsen.

Det kan ske i forskellige tilfælde:

 • Hvis kommunen vurderer, at du ikke har behov for lånet, fx hvis du har tilstrækkelig formue til at betale indskuddet, eller hvis din indtægt kun rent midlertidigt ligger under indkomstgrænsen. Et andet eksempel er, hvis du allerede bor i en tilfredsstillende bolig i samme kommune eller byområde.
 • Hvis lejen overstiger halvdelen af din husstandsindkomst.
 • Hvis du ikke har afviklet gæld på et tidligere beboerindskudslån. Der er dog særlige tilfælde, hvor du alligevel ikke skal have afslag, selv om du ikke har afviklet gælden.

Kontakt Hørsholm Kommune, hvis du vil vide mere om afslag på ansøgning om lån:

Telefon: 48 49 00 00

Som hovedregel skal du ikke betale renter og afdrag på lånet de første fem år af låneperioden.

Når de første fem år er gået, begynder forrentningen af lånet, og du skal begynde at betale lånet tilbage over en periode.

Renten er på nuværende tidspunkt 4,5 % af den til enhver tid værende restgæld.

Tilbagebetalingsperioden afhænger af, hvilken type bolig du bor i:

 • Hvis du bor i lejlighed, skal du tilbagebetale lånet i løbet af 10 år.
 • Hvis du bor i et enkeltværelse, skal du tilbagebetale lånet i løbet fem år.

Når du flytter fra din bolig, skal boligorganisationen tilbagebetale beboerindskuddet til kommunen, som herefter afregner beboerindskudslånet med dig.

Kontakt Hørsholm Kommune, hvis du vil vide mere om tilbagebetaling af lån til beboerindskud:

Telefon: 48 49 00 00

Hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken, kan du måske få boligstøtte. 

Læs alt om boligstøtte på borger.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje