Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Folkeregister og flytning Flyt til Danmark

Flyt til Danmark

Når du flytter til Danmark, skal du møde personligt op hos den kommune, du flytter til, og anmelde din indrejse. Du skal bestille tid på forhånd.

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder og har et sted at bo eller et fast opholdssted.

Du skal melde din nye adresse til Folkeregistreret senest 5 dage, efter du er flyttet.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, hvis du er over 18 år og flyttet til Danmark, og du:

  • er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz
  • har boet i et EU/EØS-land eller Schweiz, lige før du kom til Danmark.

Du skal oplyse om dit sygesikringsland, selvom du er dansk statsborger, hvis du er flyttet til Danmark fra et andet EU/EØS-land eller Schweiz.

Du skal henvende dig personligt i Borgerservice og anmelde din indrejse senest 5 dage, efter du er flyttet. Du skal udfylde skemaet med ansøgning om indrejse inden.

Du skal bestille tid, inden du kommer i Borgerservice.

Læs mere om indrejse fra henholdsvis EU/EØS-land, Norden og øvrige udland i punkterne nedenfor.

Læs mere om at flytte til Danmark på borger.dk 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg flytter til Danmark …

Flytter du til Danmark fra Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, skal du melde det til den kommune, du flytter til.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas), dokumentation for dit personnummer fra det nordiske fraflytningsland samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

Da flytning fra Grønland ikke betragtes som en flytning fra udlandet, skal flytningen anmeldes til din danske kommune som en almindelig flytning.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun skal være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

Læs mere om flytning i Norden

Flytter du til Danmark fra et land i EU, EØS eller Schweiz, skal du anmelde flytningen til den kommune, du flytter til.

Du skal medbringe legitimation, herunder dokumentation for dit statsborgerskab (pas) samt dokumentation for din bopæl – fx din lejekontrakt.

Du har ret til at blive bopælsregistreret i CPR, hvis du skal være i Danmark mere end tre måneder. Du har pligt til at lade dig registrere, hvis dit ophold varer mere end seks måneder.

Ophold ud over tre eller seks måneder

Hvis du er ikke-nordisk EU-borger og vil opholde dig i Danmark i mere end tre måneder (eller seks måneder som jobsøgende), skal du have opholdstilladelse.

Læs mere om ophold som EU/EØS-statsborger

Flytter du til Danmark fra et land, der ligger uden for Norden, EU eller EØS, skal du anmelde flytningen til den kommune, du flytter til, hvis opholdet varer mere end tre måneder.

Du skal medbringe din opholdstilladelse.

Du skal have lovligt ophold i Danmark. Det betyder, at alle, der ikke er nordiske statsborgere, skal have en opholdstilladelse for at blive bopælsregistreret i Danmark.

Du skal anmelde din tilflytning senest fem dage efter, du opfylder betingelserne for at blive registreret som tilflytter i Danmark.

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje