Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Folkeregister og flytning Flyt til udlandet

Flyt til udlandet

Flytter du til udlandet i over seks måneder, skal du melde udrejse til kommunen, som du flytter fra.

Alle, der flytter til udlandet i mere end seks måneder, skal inden afrejsen sørge for at registrere sig som udrejst i CPR.

Du melder din udrejse til den kommune, du bor i. Anmeldelsen sker digitalt.

Du kan tidligst melde flytning fire uger før, du flytter (og senest fem dage efter flytningen).

Du skal også melde din flytning til SKAT.dk.

Læs mere

Anmeldelse af fraflytning

Flytter du fra Danmark til Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, skal du inden udrejsen anmelde din udrejse til din danske fraflytningskommune.

Da flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet, skal du ikke anmelde flytningen til din fraflytningskommune i Danmark.

Anmeldelse af tilflytning

Flytter du fra Danmark til Sverige, Norge, Finland, Island eller Færøerne, skal du også melde din indrejse til kommunen i det nordiske land, du flytter til. Det skal du gøre, før du melder din flytning til udlandet i Danmark.

Da flytning til Grønland ikke betragtes som en fraflytning til udlandet, skal flytningen anmeldes til tilflytningskommunen i Grønland som en almindelig flytning.

Når du anmelder indrejsen i det nordiske tilflytningsland, skal du huske at medbringe legitimation, som dokumenterer dit statsborgerskab, pas og dokumentation for dit personnummer i Danmark/Grønland.

Folkeregisteret i Danmark kan først registrere dig som udrejst, når de har fået besked fra myndighederne i det andet nordiske land om, at du nu står registreret hos dem.

Derfor er det vigtigt, at du oplyser dit danske CPR-nr. til det pågældende land.

Når du flytter mellem de nordiske lande, er du omfattet af den såkaldte internordiske folkeregistreringsaftale. Aftalen betyder, at du kun skal være tilmeldt folkeregistret ét sted i Norden.

Husk, at du også skal melde din flytning til SKAT. Det er dit arbejde og din bopæl, der bestemmer, hvor du skal betale skat og af hvad.

Anmeld flytning til udlandet via borger.dk

Anmeld flytning til SKAT

Du har pligt til at anmelde udrejse, hvis du skal flytte til eller opholde dig i udlandet i mere end seks måneder.

Du skal melde flytningen, inden du rejser.

Hvis du skal opholde dig mindre end seks måneder i udlandet, kan du bede din kommune om fortsat at være registreret med bopæl i Danmark. Det kræver, at du har fuld rådighed over din bolig i den periode, du er udrejst, hvilket vil sige, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

Du kan tidligst give besked om, at du flytter til udlandet fire uger før din udrejse.

Husk, at du også skal melde din flytning til SKAT. Det er dit arbejde og din bopæl, der bestemmer, hvor du skal betale skat og af hvad.

Anmeld flytning til udlandet via borger.dk

Anmeld flytning til SKAT

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje