Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Folkeregister og flytning Flytning

Flytning

Du skal melde flytning digitalt og senest fem dage, efter du har skiftet adresse. Du kan samtidig vælge ny læge.

Senest fem dage efter at du er flyttet, skal du give besked til folkeregistret i den kommune, som du flytter til. 

Det kan du gøre med digital selvbetjening.

Meld flytning digitalt og vælg ny læge samtidig. Det tager blot et øjeblik.

Læs mere

Du melder flytning via en selvbetjeningsløsning på borger.dk.

Vær opmærksom på, at du skal lave en logiværtserklæring, hvis du flytter ind hos en lejer eller ejer. Erklæringen udfyldes inde i selvbetjeningsløsningen ved trin 4 under "særlige flytninger".

Du taster oplysninger om din nye adresse og kan samtidig vælge din ny læge.

Du modtager dit nye sundhedskort (det gule sygesikringsbevis) med posten efter ca. 2 uger.

Når du flytter, er det gratis at skifte læge. Sundhedskortet er også gratis.

OBS: Dit efternavn skal stå på postkassen eller døren, ellers må PostNord ikke aflevere post til dig.

Du kan melde flytning for dig selv og for de øvrige beboere i husstanden.

Hvis du ikke selv er i stand til at søge digitalt, kan du få hjælp på Hørsholm Rådhus i Borgerservice eller på biblioteket.

Anmeld flytning til folkeregistret

Hvis du ikke anmelder din flytning til folkeregistret i tide, dvs. tidligst 4 uger inden og senest fem dage efter din flytning, kan du få en bøde.

Borger.dk har lavet en flytteguide, der hjælper dig med at få styr på din flytning. Fx:

 • Ny adresse og lægevalg
 • Bolig
 • Økonomi
 • Børn

Gå til flytteguiden på borger.dk

Hvis du skal være logerende og dit eget navn ikke kan stå på døren eller postkassen, skal du i den digitale flytteanmeldelse oplyse:

 • ejeren/udlejerens, dvs. logiværtens, navn i feltet ”c/o Navn”
 • om den eller de nuværende beboere bliver boende på adressen

Når du registrerer dig på en c/o-adresse, betyder det, at du tilmelder dig, bor, sover og jævnligt opholder dig fysisk på adressen.

Logiværtserklæring

Kommunen kan bede ejeren/udlejeren, dvs. logiværten, om at bekræfte, at du bor og sover på adressen. Det sker ved, at ejeren/udlejeren udfylder en logiværtserklæring.

Når du har meldt flytning, bliver breve, aviser, blade og magasiner automatisk eftersendt til din nye adresse de følgende 6 måneder.

Dog eftersender PostNord ikke pakker. De bliver sendt retur til afsenderen.

Har du i en afgrænset periode brug for at få din post sendt til en anden adresse end din folkeregisteradresse, skal du give dine afsendere besked.

Du kan melde flytning for dit barn, hvis du bor sammen med barnets anden forældremyndighedsindehaver.

Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest.

Det gælder også, hvis I som forældre bor hver for sig, og uanset hvem af jer, der er bopæls- eller samværsforælder.

Hvis barnet bor hos dig, og du ønsker at ændre barnets bopælsadresse, skal du varsle det til den anden forælder senest seks uger, før flytningen finder sted.

Dette gælder både, hvis I har fælles forældremyndighed, eller hvis én af jer har forældremyndigheden alene.

Læs mere på borger.dk:

Børn og flytning

Regler i forbindelse med flytning, når vi har børn sammen

Må jeg flytte til udlandet, når vi har børn sammen?

Bopælspligt indebærer, at du som ejer af en helårsbolig har pligt til at sørge for, at boligen er beboet mindst 180 dage om året – enten af dig selv eller udlejet til en anden.

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringslovens kapitel 7 om benyttelse af boliger. Grænsen på de 180 dage nævnes ikke i loven, men er praksis pga. Skattestyrelsens regler om skattepligt.

Kommunen fastlægger i lokalplaner, hvilke helårsboliger inden for kommunegrænsen, der har bopælspligt.

Bopælspligten er indført for at undgå affolkning i landdistrikterne, at modvirke dannelse af ”sommerhuskvarterer” i områder, der er tiltænkt til helårsbeboelse samt at forhindre uhæmmet spekulation i boligmarkedet

Undtagelser fra reglen om bopælspligt

 • Bopælspligten gælder ikke, hvis du er ved at sælge din helårsbolig. Du må altså gerne flytte til en anden bolig – også selv om du kommer til at overskride de 180 dage.
 • Nybyggede boliger bliver ofte først omfattede af bopælspligt, når de er blevet benyttede til helårsbolig – dvs. med tilmelding til folkeregistret.
 • Flexboliger er helårsboliger, hvor kommunen har givet tilladelse til anvendelse som fritidsbolig.
 • Kommunen kan også vælge at sløjfe bopælspligten for særlige områder – eller endda for hele kommunen.

Kontakt altid kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig – eller om boligen fx har status som flexbolig.

I nogle kommuner er det i nogle situationer ikke muligt at bruge den digitale løsning. Du skal i stedet kontakte kommunens borgerservice.

Det kan fx være, hvis du:

 • flytter fra en ukendt til en fast adresse eller omvendt
 • bliver løsladt fra et fængsel og skal flytte til en ny adresse
 • er værnepligtig

Kontakt Borgerservice på telefon: 48 49 00 00

Flytning til eller i udlandet

Flytter du til udlandet i mere end 6 måneder, skal du melde flytning digitalt, og hvis du flytter adresse i udlandet, kan du også melde din nye udenlandske adresse digitalt.

Guide: Når du flytter til udlandet

Udrejse fra Danmark i mere end 6 måneder

Kan ikke selv melde flytning

Hvis du ikke selv er i stand til at melde flytning, kan du give en fuldmagt til en pårørende.

Digital Fuldmagt

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje