Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Sygesikring og læge Sygesikringsgrupper

Sygesikringsgrupper

Hvis du bor i Danmark, kan du vælge mellem to sygesikringsgrupper. Læs mere og skift gruppe her.

Der findes to sygesikringsgrupper.

Langt de fleste borgere er i sygesikringsgruppe 1, hvor du:

 • er tilmeldt en bestemt praktiserende læge.
 • skal have henvisning til speciallæge. 
 • skal have henvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.
 • får gratis behandling hos praktiserende læge eller speciallæge.

I sygesikringsgruppe 2:

 • er du ikke tilmeldt en bestemt praktiserende læge.
 • skal du ikke have henvisning til speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.
 • skal du selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.
 • skal en psykolog have aftale med regionen for, at du kan få tilskud.

Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i.

Læs mere

Du kan vælge mellem to sikringsgrupper. Du kan se på dit sundhedskort, hvilken sikringsgruppe du er i, men langt de fleste borgere er i sikringsgruppe 1.  

Sikringsgruppe 1

 • er tilmeldt en praktiserende læge.
 • skal have henvisning fra praktiserende læge til behandling hos speciallæge, fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Det er gratis at få behandling hos praktiserende læge eller speciallæge. Du skal dog være opmærksom på, at den praktiserende læge/speciallæge skal have en aftale med regionen, og at nogle læger, som har en aftale, også tilbyder privat behandling, du selv skal betale for.

Hvis du er i sikringsgruppe 1, må praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og fysioterapeuter kun tage den overenskomstaftalte pris for din behandling.

Tilskud til medicin, tandlægehjælp, tandpleje, fysioterapi, fodterapi, kiropraktorhjælp og psykologhjælp bliver automatisk trukket fra din regning før, at du betaler.

Sikringsgruppe 2

 • er ikke tilmeldt en bestemt læge.
 • skal ikke have henvisning til speciallæger, kiropraktorer, tandlæger og tandplejere.
 • skal selv betale forskellen, hvis prisen på behandling hos praktiserende læge eller speciallæge er højere end tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle praktiserende læger, speciallæger, tandlæger og kiropraktorer. Du skal dog have lægehenvisning til fysioterapeut, fodterapeut og psykolog.

Vær opmærksom på, at du som gruppe 2-sikret kan få behandling på samme vilkår og med de samme begrænsninger som gruppe 1-sikret. Det betyder, at du kan få det samme antal behandlinger, som hvis du var i sikringsgruppe 1. Din praktiserende læge skal vurdere dit behov for behandling, hvis din speciallæge mener, at du har behov for flere behandlinger, end du normalt ville få som gruppe 1-sikret.

Fysioterapeuter, fodterapeuter eller psykologer skal have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud. Speciallæger, tandlæger, tandplejere og kiropraktorer behøver ikke at have en aftale med regionen for, at du kan få tilskud.

Praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, tandplejere og fysioterapeuter fastsætter selv prisen for behandling for patienter i sikringsgruppe 2. Hvis du er i sikringsgruppe 2, skal du selv betale forskellen, hvis prisen på behandling overstiger tilskuddet fra regionen.

Hvis du er i sikringsgruppe 2, får du samme tilskud, som en patient i sikringsgruppe 1 får til en tilsvarende behandling. Nogle steder bliver tilskuddet trukket fra regningen, og du skal selv betale resten af lægens honorar. Andre steder skal du først betale hele regningen, og du kan derefter få tilskuddet refunderet ved at henvende dig til din kommune.

Se liste over læger og speciallæger i dit område med aftale med regionen

Læs mere om Sygesikring og sikringsgrupper på borger.dk

Hvis du vil skifte sygesikringsgruppe, kan det tidligst ske 1 år efter dit seneste skift.

Du skal selv anmode om at skrifte gruppe via borger.dk, og virkningen træder i kraft 14 dage efter, at kommunen har modtaget din skriftlige anmodning. 

Fornyet gruppeskift kan tidligst finde sted 1 år herefter. 

Du får nyt sundhedskort ved gruppeskift.

Det koster 220 kr. (2023) at skifte sygesikringsgruppe. 

Skift sygesikringsgruppe på borger.dk

Børn under 15 år følger som udgangspunkt deres forældres (forældremyndighedsindehaver eller værge) valg af læge og sikringsgruppe.

Har forældrene valgt hver sin læge, kan forældrene beslutte, hvilken læge barnet skal følge.

Har forældrene fælles forældremyndighed men hver sin bopæl, følger barnet samme læge som den forælder, barnet er bopælsregistreret hos.

Ønske om anden læge eller sikringsgruppe

Barnet kan med forældrenes samtykke vælge en anden læge end forældrenes.

Barnet kan ligeledes med forældrenes samtykke vælge anden sikringsgruppe.

Unge mellem 15 og 18 år kan vælge sikringsgruppe uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje