Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Dagtilbud Deltidsplads ved barselsorlov

Deltidsplads ved barselsorlov

Hvis du holder barselsorlov, har du ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til ældre søskende i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod reduceret egenbetaling.

Hvis du holder barselsorlov, har du ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til ældre søskende, fra de er 26 uger og indtil skolestart mod reduceret egenbetaling.

Barnets tid i dagtilbuddet skal være i en fastlagt tidsramme på alle ugedage. Du indgår en kontrakt med dagtilbuddets leder, hvor I aftaler, hvordan de 30 timer fordeles i åbningstiden.

Du skal kunne dokumentere, at du og/eller din medforælder er på orlov i henhold til barselsloven. Dokumentationen kan være kopi af fx vandrejournal med terminsdato, fødselsattest eller aftale om barsel/forældreorlov med arbejdsgiver mv.

Du har pligt til at oplyse, hvis en af jer afbryder eller på anden vis stopper barselsorloven. 

Retten til deltidspladsen ophører, hvis ingen af jer forældre afholder barselsorlov. 

Hvis dagtilbuddet oplyser kommunen om, at der mere end tre gange er gjort brug af pladsen i dagtilbuddet i flere timer end de 30 timer, bliver deltidspladsen opsagt. Dette betyder, at du bliver opkrævet fuld betaling for pladsen i dagtilbuddet.

Hvis du ønsker at opsige aftalen om en deltidsplads, før den aftalte periode udløber, skal du gøre det, senest en måned før orloven ophører og til udgangen af en måned.

Barselsorloven skal holdes i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis du og din medforælder holder orlov i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode. Forældre kan dog beholde deltidspladsen, hvis fraværet afbrydes af en periode af mindre end 5 ugers varighed.

Ansøgning

Du skal sende din ansøgning til Hørsholm Kommune via borger.dk sammen med din dokumentation for barsel.

Du skal sende ansøgningen senest en måned før den ansøgte periodes start.

Ansøg om deltidsplads via borger.dk

Deltidsplads i anden kommune

Hvis du vil søge om deltidsplads i privat dagtilbud eller i anden kommune, skal du kontakte Hørsholm Kommune, Center for Dagtilbud og Skole, senest to måneder før ønsket start.

Hvis Hørsholm Kommune kan imødekomme ansøgningen, informerer vi det private dagtilbud eller dagtilbudskommunen senest en måned før start.

Ansøg om deltidsplads via borger.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje