Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Dagtilbud Pladsanvisning

Pladsanvisning

Book dit barns dagtilbudsplads via Hørsholm Kommunes digitale pladsanvisningssystem.

Den digitale pladsanvisning er åben for alle borgere i Hørsholm Kommune med mulighed for at booke ledig plads til deres barn eller opskrive på ønskeliste.

Er der ingen ledig plads i den institution, du ønsker, kan du skrive barnet på ønskeliste.

Hvis der kommer en ledig plads, vil du modtage et tilbud. Tilbud om plads kan være på anden dato end ønsket behovsdato. Tilbud skal besvares inden for tre hverdage.

Regler for opskrivning og udmeldelse

Du kan skrive dit barn på ønskeliste, når dit barn har fået et CPR-nummer.

Du og dit barn skal bo på samme adresse, og dit barn skal på startdatoen i dagtilbuddet være minimum 26 uger gammel.

Du kan ønske op til 3 institutioner.

Ønsker du en privat institution, foregår opskrivning direkte hos den private institution.

Du skal starte med at logge på den digitale pladsanvisning. Du skal bruge MitID.

Står dit barn på ønskeliste, vil du kunne se barnets aktuelle ønsker og barnets placering på den specifikke ønskeliste. Eksisterende ønsker kan redigeres og slettes.

Dit barn kan kun have én plads (et indmeldelsesforhold) ad gangen. Så hvis du booker en plads i en fremtidig periode, vil eksisterende overlappende fremtidige pladser enten blive slettet eller tilpasset til den nye booking.

Hvis der på et tidspunkt bliver plads i institutionen, og dit barn står øverst på ønskelisten, skabes der automatisk et pladstilbud til dit barn.

Tilbuddet skal besvares indenfor 3 hverdage. Besvarer du ikke indenfor tidsfristen, slettes tilbuddet, og pladsen tilbydes til det næste barn på ønskelisten.

Link til den digitale pladsanvisning

Vejledning til den digitale pladsanvisning

Det fremgår af Dagtilbudslovens § 23 stk. 1-3, at kommunen skal tilbyde pasningsgaranti, samt at forældre kan ønske dagtilbudsplads i Hørsholm Kommune.

Pasningsgarantien omfatter alle børn i alderen fra 26 uger til skolestart. Pasningsgarantien består af en plads enten i kommunal dagpleje eller i kommunal eller selvejende daginstitution.

Pasningsgarantien indebærer ikke en garanti for en plads i en bestemt dagpleje eller en bestemt kommunal eller selvejende institution.

Pasningsgarantien gælder ikke for børn med bopæl udenfor kommunen.

For at være omfattet af pasningsgarantien skal du som forælder booke en plads til dit barn eller opskrive dit barn på ønskeliste senest tre måneder før et aktuelt pasningsbehov.

Det betyder, at hvis du forsøger at booke plads eller opskriver på en ønskeliste mindre end tre måneder før datoen for pasningsbehov, kan du ikke forvente at få stillet et pasningstilbud til rådighed til datoen for pasningsbehovet.

Der er ikke søskendegaranti, men søskende har fortrinsret til at komme i samme dagtilbud, fra den dag dit første barn er startet i dagtilbuddet. Det er en forudsætning, at dine børn vil kunne gå samtidigt i samme dagtilbud.

I den nye digitale pladsanvisning vil man ikke længere have en højere placering på ønskelisten, når man har søskendefordel, men teknisk vil man stå højere ved evt. tilbud.

I Hørsholm Kommune betragtes børn som søskende, når de er tilmeldt på samme folkeregisteradresse og bor sammen med den ene eller begge forældre.

Som tilflytter til Hørsholm Kommune kan du få adgang til vores digitale pladsanvisning ved at logge ind via linket nedenfor og uploade dokumentation for tilflytning i form af underskrevet købsaftale eller lejekontrakt.

Herefter vil du få adgang til at opskrive dit barn på venteliste eller booke plads til dit barn i Hørsholm Kommune.

Den digitale pladsanvisning

Du udmelder dit barn på via de digitale pladsanvisning. 

Fristen for udmeldelse er en måned til den 15. i en måned eller den sidste dag i en måned. 

Du skal logge ind med MitID og gå ind på 'Min side' og klikke 'Indmeldelsesforhold'.

Hvis du ændrer din bookning mellem to forskellige dagtilbud i Hørsholm Kommune, bliver dit barn automatisk udmeldt af sit nuværende dagtilbud, dagen før du har booket en plads i et andet dagtilbud.

Hvis dit barn går i kommunalt dagtilbud og skal starte i skole, bliver barnet automatisk udmeldt af dagtilbuddet 30. april. Alle kommende skolebørn i Hørsholm starter i SFO den 1. maj forud for deres skolestart.

Meld dit barn ud på den digitale pladsanvisning

Ønsker du et andet dagtilbud til dit barn, sker dette pt. ved at sende en besked via Digital Post. Skriv "Center for Dagtilbud og Skole" i emnefeltet.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

I perioden 1. december 2023 til 1. marts er der lukket for opskrivning til dagtilbud i Hørsholm Kommune for borgere i anden kommune. 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje