Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Er du bekymret for et barn?

Er du bekymret for et barn?

Hvis du oplever et barn eller en ung under 18 år, der mistrives, skal du underrette kommunen. Det gælder både som privat- og fagperson.

Hvis du oplever, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for omsorgssvigt, vold eller overgreb, har du pligt til at underrette de sociale myndigheder.

Det samme gælder, hvis du er bekymret for et barn eller en ung under 18 år og deres trivsel og udvikling.

Du kan underrette både anonymt og ikke-anonymt, skriftligt som mundtligt.

Som fagperson har du en særlig underretningspligt.

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands politi enten på 114 eller 49 27 14 48.

For hørehæmmede: Gå til Høreforeningens side om varsling og alarmering

Læs mere om underretning og børn i mistrivsel på borger.dk

Som borger har du underretningspligt.

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare.

Der kan være tale om vold, seksuelle overgreb eller mistrivsel af andre årsager.

Når Center for Børn og Voksne har modtaget din underretning, vil en rådgiver undersøge sagen med henblik på at skabe sikkerhed for barnet eller den unge.

Du vil senest seks hverdage fra modtagelsen af underretningen modtage en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.

Udenfor kommunens telefontid kan du kontakte Nordsjællands politi, der vil tage kontakt til Den Sociale Døgnvagt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oplyse eller underrette om et barn eller en ung, kan du ringe til Center for Børn og Voksne for uforpligtende vejledning.

Kontakt Center for Børn og Voksne på telefon: 48 49 00 00

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands politi enten på 114 eller 49 27 14 48.

Som fagperson har du en særlig underretningspligt.

Hvis du har et arbejde, hvor du er i kontakt med børn og unge, er du ifølge serviceloven særlig forpligtet til at underrette kommunen, hvis du har en bekymring for et barn eller ung.

Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, hvis:

  • et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.
  • et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af forældrenes forhold.
  • et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær.
  • et barn eller ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb.

Udenfor kommunens telefontid kan du kontakte Nordsjællands politi, der vil tage kontakt til Den Sociale Døgnvagt.

Er du i tvivl om, hvorvidt du skal oplyse eller underrette om et barn eller en ung, kan du ringe til Center for Børn og Voksne i rådhusets åbningstid for uforpligtende vejledning.

Kontakt Center for Børn og Voksne på telefon: 30 45 79 83

Beredskabsplan

Pædagoger, lærere og fagfolk skal vide, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager, hvor der er mistanke eller viden om seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn og unge. Beredskabsplanen indeholder bl.a. handlevejledninger for henholdsvis ledere og medarbejdere afhængig af om overgrebet er begået af forældre, andre voksne, andre børn eller af en ansat i kommunen.

Læs Beredskabsplan ved overgreb på børn

I akutte tilfælde, der kræver øjeblikkelig indsats, skal du kontakte Nordsjællands politi enten på 114 eller 49 27 14 48.

Når Hørsholm Kommune modtager en underretning, har vi pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal vi vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Vi skal senest seks hverdage fra modtagelsen af underretningen sende en bekræftelse på, at henvendelsen er modtaget.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Læs mere om Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje