Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Familie Ægteskab og vielse

Ægteskab og vielse

Læs om regler for vielse, navneændring i forbindelse hermed, vielse i udlandet og mere.

Værd at vide

 • For at blive gift skal I være fyldt 18 år.
 • Uanset om I skal giftes på rådhuset i en kirke, andet trossamfund eller udlandet, skal begge parter udfylde en ægteskabserklæring, hvori I også angiver jeres ønske til dato for vielsen.
 • Er du, din partner eller I begge udenlandske statsborgere, skal I søge om ægteskab hos Familieretshuset. 
 • Vil du separeres eller skilles, skal I ansøge digitalt på Familieretshuset.

Læs mere

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det. I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

I ægteskabserklæringen kan I skrive, at I gerne vil vies på rådhuset.

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår fx i en skov eller park.

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

Ansøg om ægteskabserklæring

Skal I giftes i folkekirken, udsteder vi en prøvelsesattest på baggrund af ægteskabserklæringen og sender den til jer via digital post.

I skal henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes og medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

I kan blive gift i en bestemt kirke, når:

 • en af jer er medlem af folkekirken, og kirken tilhører medlemmets sogn.
 • en af jer er medlem af folkekirken, og denne eller I begge har en særlig tilknytning til kirken, og derfor ønsker at blive viet netop der.
 • I har ikke automatisk ret til at blive gift i andre kirker end de to ovennævnte. I kan dog kontakte det enkelte sogn og spørge om lov til at blive viet i en tredje kirke.

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Læs mere om bryllup og vielsesritual i folkekirken

Skal I giftes et andet trossamfund, udsteder vi en prøvelsesattest på baggrund af ægteskabserklæringen og sender den til jer via digital post.

I skal kontakte trossamfundet og medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som kommunen har udstedt.

Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse.

Se Kirkeministeriets liste over anerkendte trossamfund i Danmark

Hvis I vil giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen.

NB! Bor begge eller en af jer i udlandet, kan I ikke benytte den digitale ægteskabserklæring. I det tilfælde skal I kontakte Borgerservice.

Hørsholm Kommune eller Familieretshuset vurderer, om I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab efter dansk ret.

Hvis I opfylder betingelserne, sender vi eller Familieretshuset en ægteskabsattest til jer. Den skal I aflevere til vielsesmyndigheden i udlandet.

Når I er blevet gift i udlandet, skal I dokumentere det over for folkeregistret, hvor I bor, eller den kommune I senest har boet i, hvis I bor i udlandet.

Det gør I ved at fremvise den originale vielsesattest, samt oversættelse til dansk, engelsk eller tysk. Så bliver vielsen registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Læs mere:

Udenrigsministeriets side: Giftes i udlandet

Familieretshusets side: Hvis I vil giftes i udlandet

Familieretshusets side: Oversigt over udenlandske vielser og skilsmisser

Kontakt Borgerservice på telefon: 48 49 00 00

Inden I kan blive viet i Danmark, skal I have en prøvelsesattest. En prøvelsesattest er dokumentation for, at I opfylder betingelserne i ægteskabsloven.

I skal enten søge om en prøvelsesattest i Familieretshuset eller hos Hørsholm Kommune. Hvor I skal søge, afhænger af begge jeres nationaliteter eller jeres opholdsgrundlag i Danmark.

Familieretshuset behandler sagen, når en af jer:

 • ikke er dansk eller nordisk statsborger
 • ikke har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, eller
 • ikke har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Kommunen behandler sagen, når begge parter:

 • er danske eller nordiske statsborgere
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Familieretshuset side om ægteskab for internationale par

I kan tage hinandens mellem- og efternavne. I skal søge om navneændringen ved at bruge selvbetjeningen "Ansøg om navneændring ved vielse".

I skal hver især udfylde en ansøgning, hvis I begge vil ændre navn.

Ansøgningen om navneændring ved vielse skal sendes senest 15 dage før datoen for vielsen. I skal altså både udfylde den digitale selvbetjeningsløsning "Ansøg om navneændring ved vielse" og udfylde ægteskabserklæringen.

I kan godt ændre navn efter vielsen, men det er kun gratis senest tre måneder efter vielsen.

I får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis. Offentlige myndigheder, der trækker oplysninger fra CPR, det kan være Skatteforvaltningen, får automatisk besked om jeres navneændring.

Ansøg om navneændring ved vielse

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

Alt efter hvordan I blev viet, skal I bestille den hos vielsesmyndigheden:

 • Vielse på rådhuset eller lignende: I skal bestille eller henvende jer til den kommune, hvor I blev viet.
 • Vielse i Folkekirken: I kan bruge selvbetjeningen "Bestil mistet vielsesattest fra kirken".
 • Vielse hos en tredje myndighed: Kontakt denne.

Bestil mistet vielsesattest fra kirken

Hvis du og din ægtefælle vil separeres eller skilles, skal I ansøge digitalt på Familieretshuset.

Det er Familieretshuset og ikke kommunerne, som bevilger skilsmisser.

Hvis I ikke er enige om skilsmisse, kan I søge om separation. I skal være separeret i seks måneder, inden I kan blive skilt.

Læs mere:

Familieretshusets side: Brud i familien

Vielsesmyndigheden i en anden kommune kan vie et brudepar, som ønsker at blive viet i Hørsholm Kommune

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at vielsesmyndigheder i andre kommuner kan foretage vielse i Hørsholm Kommune uden først at indhente en konkret tilladelse.

Den generelle tilladelse gælder for borgerlige vielser, der foretages i naturen, i private haver, privatadresser og lignende i kommunen, forudsat at eventuelle regler, der gælder for ophold i området, overholdes og at eventuelle nødvendige tilladelser er indhentet.

Tilladelsen gælder ikke for borgerlige vielser på Hørsholm Rådhus og i øvrige administrationsbygninger.

Kirker i Hørsholm Kommune

Hørsholm Kirke

Rungsted Kirke

Kokkedal Kirke

Læs mere

Borger.dk:
Betingelser for ægteskab
Guide til at udfylde ægteskabserklæringen
Guide: Når I går fra hinanden

Familieretshuset:
Internationale ægteskaber
Brud i familien

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje