Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Rådgivning og hjælp til familier Familierådgivning

Familierådgivning

Ethvert barn, ung eller familie har mulighed for gratis rådgivning.

Formålet med rådgivningen er at forebygge at sociale problemer opstår og at hjælpe familien over øjeblikkelige vanskeligheder. Rådgivningen kan gives anonymt eller i forbindelse med anden støtte.

Rådgiverne i Center for Børn og Voksne yder vejledning og rådgivning i familier med børn, hvor børnene har psykiske eller sociale vanskeligheder.

Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte families ressourcer og muligheder ud fra den aktuelle situation. Rådgivningen inddrager forældre og netværk i de tiltag og løsninger, der iværksættes.

Rådgiverne har til opgave at undersøge børn og unges forhold, hvis de må antages at have behov for særlig støtte.

Undersøgelsen skal munde ud i en begrundet stillingtagen til, om der er behov for at iværksætte foranstaltninger i henhold til Serviceloven. Der kan fx være tale om foranstaltninger af følgende art:

  • pædagogisk støtte i hjemmet
  • familiebehandling
  • kontaktperson til unge
  • aflastning
  • anbringelse uden for hjemmet.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje