Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Rådgivning og hjælp til familier Logopæd (tale-hørepædagog)

Logopæd (tale-hørepædagog)

Kommunens logopæder (tale-hørepædagoger) kan vurdere et barns sproglige udvikling og give råd og vejledning.

I Hørsholm Kommune er logopæderne en del af Sprog- og Motorikteamet, der består af to sprogpædagoger, fem logopæder og to fysioterapeuter.

Vi har et Sprog- og Motorikhus beliggende på adressen Ådalsparkvej 65, 2970 Hørsholm. 

Læs mere

Vores logopæders primære opgave er at samarbejde med pædagoger, lærere og forældre om et barns sproglige udvikling.

Logopæden kan vurdere dit barns sproglige udvikling og give dig og barnets dagtilbud/skole råd og vejledning. 

Hvis dit barnet har udfordringer med sprog, kommunikation eller hørelse, er det altid en god idé at få barnet undersøgt hos øre-, næse-, halslæge i forbindelse med kontakt til logopæden.

Hvis du er bekymret for dit barns sproglige og kommunikative udvikling, skal du kontakte dit barns dagtilbud eller skole. 

Det er dagtilbuddet eller skolen, der videreformidler kontakten til Center for Børn og Voksne, som kan visitere til en logopæd.

Du kan også benytte den åbne logopædiske rådgivning, som er anonym. Her tilbydes en samtale med en logopæd, der kan give vejledning/rådgivning vedrørende barnets sproglige udvikling.

Åben logopædisk rådgivning i Sprog og Motorikhuset

Der er åben rådgivning, hvor du kan komme sammen med dit barn følgende torsdage i 2023/2024 i tidsrummet kl. 14.00-15.30:

 • 7. september
 • 5. oktober
 • 2. november
 • 7. december - aflyst
 • 11. januar
 • 1. februar
 • 7. marts
 • 4. april - aflyst
 • 2. maj
 • 6. juni

Der kræves ingen forudgående aftale.

Rådgivning foregår i Sprog- og Motorikhuset
Ådalsparkvej 65
2970 Hørsholm

Når dit barn er visiteret til logopædisk bistand, vil logopæden foretage en udredning i form af samtale med barnets nære voksne, observation og testning med henblik på efterfølgende sammen med forældre og dagtilbud/skole at vurdere om et af følgende tilbud er relevant at indstille barnet til:

 • Rådgivning/vejledning til forældre og dagtilbud/skole.
 • Interventionsforløb med barn og forældre.
 • Sproggrupper (Førskolebørn).
 • Stammekursus og stammecafé (Skolebørn).
 • Oralmotorisk team (Logopæd og fysioterapeut).

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje