Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Familieliv Skole Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Hørsholm Kommune tilbyder modersmålsundervisning til alle undervisningspligtige børn, som forsørges af en i Danmark bosiddende person, der er statsborger i en af følgende: 

 • medlemsstater i Den Europæiske Union
 • lande, som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
 • Færøerne og Grønland.

Der kan kun søges modersmålsundervisning i hovedsprog, som tales i EU-lande eller EØS-lande.

 • Modersmålsundervisning på engelsk tilbydes kun i 0. klasse, da engelsk er et obligatorisk fag i folkeskolen fra 1. klasse.
 • Modersmålsundervisning på tysk eller fransk tilbydes kun, indtil dit barn får sproget som fag eller valgfag i folkeskolen, dvs. normalt til og med 4. skoleår.

Optagelse forudsætter, at der er oprettet hold med mindst 12 elever. Hvis der ikke er børn nok til at oprette et hold i Hørsholm, er der mulighed for at få modersmålsundervisning, såfremt der oprettes hold, og der er plads i nabokommunerne eller i København.

Tilmelding til modersmålsundervisning

Tilmelding foretages for et skoleår af gangen ved at kontakte Center for Dagtilbud og Skole på mail eller via e-Boks inden skoleårets start. Tilmeldingen skal ske senest den 15. april for det kommende skoleår.  

Udgifter

Udgifter herunder transport til undervisningen dækkes af Hørsholm Kommune.

Udgifter til transport for elever, der bor i Hørsholm Kommune, men modtager modersmålsundervisning i en anden kommune, dækkes efter følgende:

 • Udgifter til transport udregnes efter den billigste offentlige transport. 
 • Opgørelse af udgifter til transport sker i september efter endt skoleår.
 • Opgørelsen beregnes ud fra elevens fremmøde ifølge protokollen.
 • Send en udfyldt ansøgning om befordringsgodtgørelse til Dagtilbud og Skole, Hørsholm Kommune senest den 31. august efter endt skoleår.

Ansøgningsblanket til befordringsgodtgørelse

Foregår modersmålsundervisningen i Hørsholm Kommune, kan I ikke få udgifter til transport refunderet.

Lovbekendtgørelse

Tilbuddet gives i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse nr. 689 af 20.06.2014. 

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole

E-mail: dos-post@horsholm.dk 

Send sikker post til Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje