Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Skole Skoleindskrivning

Skoleindskrivning

Dit barn skal som hovedregel starte i 0. klasse i det år, barnet fylder 6 år.

Alle børn er tilknyttet en distriktskole, men har mulighed for at vælge en anden skole efter reglerne om frit skolevalg.

Hvis du ønsker en anden skole til dit barn, kan du søge om plads på en anden skole efter eget valg. Det kan enten være i Hørsholm eller i en anden kommune. Hvis dit barn får plads på den valgte skole, får det også ret til at blive optaget i SFO, hvis der er en SFO.

I forbindelse med indskrivning til 0. klasse modtager forældre til skolestartere automatisk indbydelse til den digitale indskrivning via Digital Post.

Information om skoleindskrivningen til kommende 0. klasse i skoleåret 24/25

Skoleindskrivningen til skoleåret 2024/25 er nu lukket.

Hvis du ikke har fået dit barn skrevet op til skoleåret 2024/2025, bedes du venligst kontakte Center for Dagtilbud og Skole.

Du får direkte besked i din e-Boks, hvilken skole dit barn bliver optaget på. Det sker primo januar, efter at politikerne i Børne- og Skoleudvalget har godkendt fordelingen af børn i 0. klasse på skolerne.

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole på mail: dos-post@horsholm.dk 

Læs mere

Når skoleindskrivningen åbner, kan du skrive dit barn op via selvbetjeningsløsningen på denne side.

Skoleindskrivningen til skoleåret 2024/25 er åben i perioden 9. til 31. oktober 2023.

Du får direkte besked i din e-Boks, hvilken skole dit barn bliver optaget på. Det sker primo januar, efter at politikerne i Børne- og Skoleudvalget har godkendt fordelingen af børn i 0. klasse på skolerne.

I Hørsholm Kommune arbejder alle børnehaver og skoler med et fælles forløb for overgangen, som rummer en række konkrete aktiviteter.

Forløbet involverer selvfølgelig først og fremmest børn og medarbejdere, men som forældre bliver du også en vigtig medspiller i forløbet.

Mod slutningen af børnehavetiden udarbejdes et overgangsskema om alle børn, hvor både pædagoger og forældre giver deres beskrivelse af barnet, til brug for de modtagende fagpersoner i skolen.

Læs om overgangen fra børnehave til skole og SFO

Alle børn skal som hovedregel starte i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år.

Hvis du er i tvivl om, om dit barn er skoleparat, skal du tale med dit barns børnehave.

Hvis barnets udvikling begrunder et fælles ønske om udsættelse af skolestart, er det dagtilbudslederen, der ansøger om udsat skolestart.

Ansøgningen skal både indeholde en faglig vurdering fra børnehaven (og evt. andre fagpersoner) og en beskrivelse fra forældrene. Desuden skal der medfølge en handleplan med mål for barnets udvikling i udsættelsesåret.

Afgørelsen om skoleudsættelse træffes af Centerchefen for Dagtilbud og Skole i Hørsholm Kommune.

Frister

Ansøgningsfristen for udsat skolestart 2024/2025 er den 26. januar 2024.

Senest ultimo februar 2024 vil dagtilbudslederen og forældre få svar på ansøgningen.

Har du nogle spørgsmål til udsættelse af skolestart, skal du kontakte din daginstitution.

Dit barn har mulighed for at begynde i 0. klasse et år tidligere – det vil sige i det kalenderår, hvor dit barn fylder 5 år inden den 1. oktober.

Hvis du gerne vil have, at dit barn skal starte tidligere i skole, skal du henvende dig til den ønskede skole eller Center for Dagtilbud og Skole.

Efter en konkret vurdering kan skolens leder eller Center for Dagtilbud og Skole træffe beslutning om tidlig optagelse i 0. klasse. Dette kan være på baggrund af en skolemodenhedsprøve eller en udtalelse fra lederen af børnehaven, som dit barn går i.

I vurderingen indgår, om dit barn kan følge undervisningen i 0. klasse og kan antages at fortsætte videre i 1. klasse.

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole på mail: dos-post@horsholm.dk  

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2023 godkendt skoledistriktsændringer, der vil være gældende fra den 1. september 2023.

Brug søgefunktionen på nedenstående kort for at se, hvilket distrikt dit barn hører til.

Se kort over skoler og skoledistrikter fra den 1. september 2023

Alle børn, der bor i Hørsholm Kommune, har ret til at blive optaget på distriktskolen.

Kriterier for optagelse i 0. klasse:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra anden kommune.
  2. Søskende til elever på skolen går forud for andre.
  3. Nærmere boende går forud for fjernere boende.
  4. Lodtrækning, i det omfang at objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden.

Hvis I vælger en privatskole og senere ønsker den kommunale skole, har I ikke ubetinget krav på distriktsskolen.

Kommende elever i 0. klasse begynder i skolefritidsordning (SFO) den 1. maj.

Opstarten i SFO betyder, at børnene automatisk bliver udmeldt af børnehaven 30. april.

Hvis barnet går i en privat institution, skal forældrene selv udmelde barnet efter den private institutions regler for udmeldelse.

Der er SFO for kommende elever i 0. klasse på alle fire folkeskoler i perioden 1. maj til 31. juli. Herefter starter børnene i skole og SFO på skolen.

Indmeldelse i SFO pr. 1. maj sker automatisk i forbindelse med skoleindskrivningen.

Hvis dit barn skal gå på en privatskole, hvor der ikke er et SFO tilbud fra d. 1. maj, kan I søge om dispensation til at lade barnet fortsætte i børnehaven indtil 31. juli.

Dispensation søges via mail til Center for Dagtilbud og Skole.

Kontakt Center for Dagtilbud og Skole på mail: dos-post@horsholm.dk  

Indmeld eller udmeld dit barn af SFO på den digitale pladsanvisning

Ønsker du dit barn indmeldt på privatskole, skal du selv melde barnet ind på den konkrete skole.

Af hensyn til kommunens registrering af samtlige skolebørn i kommunen, skal du via kommunens digitale skoleindskrivning registrere, at du ønsker dit barn indmeldt på en privatskole – og hvilken.

Opskrivning til 0. klasse

Hvis du gerne vil have dit barn skrevet op til 0. klasse, skal du kontakte Center for Dagtilbud og Skole via Digital Post og fortælle, hvilken skole og skolefritidsordning du ønsker. Skriv ”Skoleindskrivning” i emnefeltet.

Når fordelingen er foretaget for Hørsholm Kommunes børn, tages der stilling til om optagelse af børn fra andre kommuner er muligt.

Du får direkte besked i din e-Boks, hvilken skole dit barn bliver optaget på. Det sker senest ultimo februar efter, at politikerne i Børne- og Skoleudvalget har godkendt fordelingen af børn i 0. klasse på skolerne.

Send Digital Post til Hørsholm Kommune

Opskrivning til 1. til 9. klasse

Hvis du vil skrive dit barn op til 1. til 9. klasse, skal du henvende dig direkte til den skole, du ønsker.

Elever på kommunens folkeskoler har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis skolevejen har en vis længde.

Elever som har valgt anden skole end distriktsskolen er ikke berettigede til gratis transport.

Hørsholm Kommune yder fri befordring til skoleelever efter følgende afstandskriterier:

  • 2½ km 0. til og med 3. klasse
  • 6 km i 4.-6. klasse
  • 7 km i 7.-9. klasse
  • 9 km i 10. klasse

Kørslen er om morgenen inden skoledagens start og efter skoledagens ophør.

Elever, der har kortere vej til skolen, kan i særlige tilfælde ydes fri befordring, hvis hensynet til elevens sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet.

Det er ikke muligt at medbringe cykler og ej heller kammerater på turen.

Hørsholm Kommune følger reglerne for befordring af elever i henhold til Folkeskolelovens §26.

Skriv en mail til Center for Dagtilbud og Skole for at høre mere:

E-mail: dos-post@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje