Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Unge Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov.

Psykologerne i PPR tilbyder rådgivning og vejledning til børn og unge med særlige behov. De foretager derudover psykologiske undersøgelser og vurderinger, som danner grundlag for de forskellige støttemuligheder, der kan tilbydes.

Rådgivning til det enkelte barn eller til hele familien foregår ved samtaler med psykolog. Hvis det ønskes, kan samtalerne for et mindre antal ske anonymt. Derefter kan psykologen belyse de videre handlemuligheder og tilbud, der gives. Henvisning sker til psykologerne via et indstillingsskema, som lærer eller andet personale udfylder i samarbejde med forældrene.

Psykologisk undersøgelse

Den psykologiske undersøgelse af børn og unge kan efter psykologens valg bestå af forskellige tests, observationer, interviews eller andre metoder til at belyse barnets/den unges tanker, følelser, overlevelsesmåder, handlemønster, motiver og andre væsentlige træk ved barnets/den unges personlighed. Formålet med undersøgelse udspringer som reglen af en bestemt problemstilling.

Psykologiske støttemuligheder

Grundlaget for valget af forskellige støttemuligheder tager udgangspunkt i det enkelte barn/unges individuelle behov, som kan være indlæringsvanskeligheder, personlige eller sociale problemer. Støttemulighederne kan for eksempel være samtaleforløb med børn og forældre, visitering til særlig støtte i indlæringssituationen samt henvisning til andre samarbejdspartnere og behandlingsmuligheder.

De psykologiske støttemuligheder kan tilbydes børn i småbørnsalderen og skolealderen.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...