Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Familieliv Unge Ungdommens uddannelsesvejledning

Ungdommens uddannelsesvejledning

Vejledning af elever i folkeskolen sker på hver enkelt skole i tæt samarbejde mellem UU-vejleder, klasselærer og skolens ledelse

UU-vejlederen har kontor på skolen og bistår skolen med Uddannelse og Job.

UU-vejlederen tilbyder samtaler med eleverne, der kan foregå som:

  • individuel vejledning
  • gruppevejledning
  • kollektiv vejledning til alle.

UU-vejlederen deltager i planlægningen og arbejdet med:

  • uddannelsesparathedsvurdering i 8. og 9. klasse
  • introkurser i 8. klasse (5 dage)
  • uddannelsesplaner
  • diverse vejledningsaktiviteter - herunder: erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, præsentationskurser, brobygningsforløb, gæstelærerbesøg, forældrearrangementer.

Vejledningen vil blive målrettet de elever, der har særlige behov for vejledning om uddannelse og erhverv.

Forældrene til uddannelsesparate elever er ansvarlige for, at ansøgning til den ønskede ungdomsuddannelse sendes til uddannelsesstedet senest den 1. marts for det kommende skoleår.  

Ansøgningen skal sendes via www.optagelse.dk

Læs mere om vejledning og uddannelse

Din vejleder

Kajsa Roose Winkel

Telefon: 72 68 44 77

E-mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Kajsa Roose Winkel

Telefon: 72 68 44 77

E-mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Lone Olesen

Telefon: 72 68 44 66

E-mail: Lone@uu-sjaelsoe.dk

Lone Olesen

Telefon: 72 68 44 66

E-mail: Lone@uu-sjaelsoe.dk

UU-Sjælsø

Telefon: 72 68 44 50

Dan Lübbers

Telefon: 72 68 44 72

E-mail: dan@uu-sjaelsoe.dk

Dan Lübbers

Telefon: 72 68 44 72

E-mail: dan@uu-sjaelsoe.dk

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje