Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job og ledighed For dig, der er uden arbejde Ansøgning om kontanthjælp

Ansøgning om kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv og din familie på anden måde.

Inden du starter din ansøgning om kontanthjælp, skal du bestille en tid den første dag, du er ledig via vores selvbetjening

Bestil tid på Hørsholm Rådhus

Betingelser for at søge kontanthjælp

Ændringer i det liv

Du skal have været ude for ændringer i dit liv for at være berettiget til at modtage kontanthjælp. Ændringer kan eksempelvis være sygdom, arbejdsløshed eller samlivsophør.

Ændringerne skal være medvirkende til, at du ikke kan skaffe det nødvendige til dig og din familie. Dit behov for økonomisk hjælp skal ikke kunne dækkes af andre ydelser.

Formue

Jobcentret kan ikke yde hjælp, hvis du eller din ægtefælle har formue, som kan dække det økonomiske behov. Der kan dog på forhånd ses bort fra 10.000 kr.

Jobcentret vil forholde sig til din eventuelle formue og foretage en vurdering af, om du kan være berettiget til økonomisk hjælp. Formue kan eksempelvis være: indestående i pengeinstitut, formue i bolig, formue i børneopsparing.

Uddannelsesøgende

Du kan som udgangspunkt ikke få kontanthjælp, hvis du er studerende eller uddannelsessøgende.

Du vil blive betragtet som studerende mellem 2 studieperioder. Hvis du eksempelvis har afsluttet en gymnasialuddannelse og er optaget på en videregående uddannelse, vil du være mellem 2 studieperioder. Du vil blive betragtet som studerende, hvis du har afsluttet en grunduddannelse og enten afventer at starte læreplads/praktik, eller hvis du mangler en praktik/elevplads.

Hvis dette gør sig gældende, vil du blive betragtet som studerende i max 2 mdr. hvorefter din uddannelse betragtes som afsluttet, og du kan søge om kontanthjælp.

Godt at vide, når du skal ansøge om kontanthjælp

Inden du starter din ansøgning om kontanthjælp, skal du melde dig ledig i Jobcenteret på Hørsholm Rådhus. Du skal møde op første dag, du er ledig.

Du skal medbringe dit sundhedskort.

Team jobsøgning har tidsbestilling.

Bestil tid på Hørsholm Rådhus

Når du ansøger om kontanthjælp, skal du vedhæfte dokumenter for forhold i dit liv. 

Det er en fordel, hvis du har fundet dokumenterne frem, inden du starter ansøgningen. Hvis ikke alt relevant bliver vedhæftet din ansøgning, kan jobcentret ikke behandle din ansøgning.

Dokumentation - tjekliste (kontanthjælp)

Guide til digital ansøgning og vedhæftning

Vigtigt: Hvis vi ikke modtager dine dokumenter, kan du ikke få kontanthjælp.

Når du ansøger digitalt, skal du vedhæfte, hvad der efterspørges, og du skal udfylde alle felter. Har du ikke noget at angive i et felt, skal du skrive tallet  "0".

Hvis du ikke har alle dokumenter, når du ansøger, kan du eftersende hvad, du mangler. Dette skal du gøre, så hurtigt du kan.

Du kan også blive bedt om at eftersende dokumenter, hvis vi behandler din ansøgning, og vi mangler nogle oplysninger eller dokumenter. Det er vigtigt, at du eftersender, så hurtigt du kan, da manglende dokumenter udskyder din ansøgning om kontanthjælp.

Du kan sende de manglende dokumenter til kommunen med Digital Post eller aflevere dokumenterne fysisk i postkassen ved hovedindgangen til Hørsholm rådhus, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, eller du kan bestille tid til selvbetjening på rådhuset. 

Send Digital post til Hørsholm Kommune

Bestil tid på Hørsholm Rådhus

Har du ikke MitID, eller har du svært ved den digitale selvbetjeningsløsning, kan du få hjælp på Rådhuset i Borgerservice. Du skal bestille tid inden.

Hvis du har et MitID så medbring dette.

Bestil tid på Hørsholm Rådhus

Kommunen skal behandle din ansøgning hurtigst muligt, dog inden 15 dage. Kan kommunen ikke behandle din sag inden for 15 dage, vil du blive kontaktet herom.

Du vil blive kontaktet, hvis kommunen mangler noget for at kunne behandle din ansøgning. Vær derfor opmærksom på opkald fra kommunen og din e-Boks.

Du får et brev, så snart afgørelsen er truffet. Brevet vil du modtage i din e-Boks.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje