Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job og ledighed For dig, der er uden arbejde Job med løntilskud

Job med løntilskud

I løntilskud bliver du i en periode ansat i en virksomhed. Du får nye kompetencer og erfaring, udvider dit netværk, og det kan blive din vej til et nyt job.

Når du er ansat i et job med løntilskud, arbejder du i en tidsbegrænset periode i en privat eller offentlig virksomhed.

Hvis du bliver ansat i en privat virksomhed, kan du være i job med løntilskud i op til seks måneder. Hvis du bliver ansat på en offentlig arbejdsplads, kan du være i job med løntilskud i op til fire måneder. I særlige tilfælde kan du komme i løntilskud i op til 12 måneder.

Du skal stadig søge det antal job, som du har aftalt med jobcentret eller A-kassen, mens du er ansat med løntilskud. Dog kan du blive fritaget, hvis du har garanti for, at du bliver ansat i virksomheden, når du afslutter dit løntilskudsjob.

Formålet med løntilskud er at give dig nye kompetencer, erfaringer og kontakter og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job.

Kontakt dit jobcenter, hvis du gerne vil i job med løntilskud.

Du kan også selv lave en aftale med en virksomhed. Når I har aftalt job med løntilskud, skal virksomheden oprette en ansøgning i Vitas.

Jobcenteret skal godkende ansøgningen, inden du starter i løntilskud.

For mere information:

Kontakt Jobcenteret på telefon: 48 49 00 00

Til virksomheden: Få en medarbejder i løntilskud

Ansøg på VITAS’ hjemmeside

Når du er ansat i en privat virksomhed, får du løn og pension efter gældende overenskomst. Er der ikke en overenskomst på arbejdspladsen, skal din løn svare til, hvad lønnen typisk vil være for tilsvarende arbejde. Du aftaler selv lønnen med din arbejdsgiver. Arbejdsgiveren får et tilskud til din løn i en begrænset periode.

Arbejdstiden er som udgangspunkt 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret i din a-kasse. Er du deltidsforsikret, bliver timeantal beregnet individuelt.

Kontakt din a-kasse eller jobcentret for mere information.

Kontakt Jobcenteret på telefon: 48 49 00 00

Når du er ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads, får du en løn, der svarer til den ydelse, du normalt modtager, fx kontanthjælp eller dagpenge.

Din arbejdstid afhænger af den ydelse, du modtager. Det betyder, at hvis du fx er dagpengemodtager og fuldtidsforsikret i din a-kasse, så er din ugentlige arbejdstid 37 timer.

Derudover får du sat penge ind på din pensionsopsparing. Du har ret til fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat. Husk at tjekke din lønseddel for, om du får korrekt pensionsindbetaling.

Kontakt din a-kasse eller jobcentret for mere information.

Kontakt Jobcenteret på telefon: 48 49 00 00

Hvis du er ansat i job med løntilskud i privat virksomhed, kan du kan få kørselsfradrag efter gældende skatteregler.

Hvis du er ansat i job med løntilskud på offentlig arbejdsplads, kan du søge om tilskud til transport, hvis transporten er mere end 24 km (retur). Udfyld ansøgning, vedlæg dokumentation og send til din a-kasse, hvis du modtager dagpenge ellers send til jobcentret.

For mere information:

Find ansøgning om tilskud til transport

Læs om kørselsfradrag

Generelt skal du have været ledig i 6 måneder for at komme i løntilskud.

Du har dog ret til at starte i job med løntilskud allerede første ledighedsdag, hvis du:

  • er over 50 år
  • er enlig forsøger
  • ikke har en almen uddannelse (fx folkeskolens afgangsprøve) 
  • ikke har en erhvervsrettet uddannelse (fx bygningssnedker, frisør eller kok).

Nej. Som udgangspunkt kan du ikke starte job i løntilskud:

  • i den virksomhed, hvor du senest har været ansat
  • i din egen virksomhed
  • hos din ægtefælle/samlever.

Du har ret til ferie efter reglerne i ferieloven. Har virksomheden ferielukket, skal alle medarbejdere holde ferie i denne periode ifølge ferieloven.

Hvis du er på dagpenge, skal du spørge din a-kasse, hvor meget ferie du har ret til, og om du har ret til feriedagpenge.

Hvis du er på kontanthjælp, får du ikke udbetalt løn, når du holder ferie. Du kan dog have optjent feriepenge, før du kom på kontanthjælp.

Ja, du bruger af din dagpengeperiode, mens du er i job med løntilskud. 

Arbejdstimerne i dit løntilskudsjob tæller ikke med til genoptjening af dagpengeret, da der er tale om støttet beskæftigelse.

Læs mere

Virksomhedspraktik

Læs mere om virksomhedspraktik hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lovgivning

Læs lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje