Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job og ledighed For dig, der er uden arbejde Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik

I en virksomhedspraktik lærer du en virksomhed at kende, du får nye kompetencer og erfaring, og det kan blive din vej til et nyt job.

Virksomhedspraktik er et praktikforløb, hvor du i en tidsbegrænset periode (som udgangspunkt maksimalt 4 uger) arbejder i en privat virksomhed eller i en offentlig organisation.

Jobcenteret skal godkende ansøgningen, inden du starter praktikken.

Du får ikke løn, men fortsætter på din ydelse (fx dagpenge/kontanthjælp).

I din praktikperiode skal du stadig søge det antal job, som du har aftalt med jobcentret eller a-kassen.

Formålet med virksomhedspraktik er at afklare og udvikle dine kompetencer og jobmål og bringe dig tættere på job eller uddannelse.

Du finder en virksomhed, som gerne vil have dig i virksomhedspraktik. Når du har en aftale på plads, skal virksomheden oprette en ansøgning i Vitas, eller du kontakter dit jobcenter.  

Jobcenteret skal godkende ansøgningen, inden du starter i praktikken.

For mere information:

Kontakt Jobcenteret på telefon: 48 49 00 00

Til virksomheden: Få en medarbejder i virksomhedspraktik

Ansøg på VITAS’ hjemmeside

 

Når du er i virksomhedspraktik:

  • får du ikke løn, men du modtager samme ydelse (fx kontanthjælp eller dagpenge), som du får nu.
  • må du kun arbejde i virksomhedens normale arbejdstid – og højst 37 timer om ugen.
  • er du dækket af Hørsholm Kommunes arbejdsskadeforsikring.
  • er du omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Hvis du bliver syg, skal du informere virksomheden og melde dig syg på Jobnet.

Meld dig syg på Jobnet.dk

Nej. Som udgangspunkt kan du ikke komme i virksomhedspraktik i:

  • den virksomhed, hvor du senest har været ansat. 
  • din egen virksomhed.

Du kan godt starte i virksomhedspraktik i en virksomhed hos din ægtefælle/samlever.

Du kan som udgangspunkt kun være i virksomhedspraktik i den samme virksomhed en gang.

Hvis du modtager dagpenge, kan du søge om tilskud til transport, hvis transporten er mere end 24 km (retur). Udfyld ansøgning, vedlæg dokumentation og send til din a-kasse. Du kan eventuelt kontakte din a-kasse, hvis du vil have mere information.

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse/overgangsydelse, har du mulighed for at få befordringsgodtgørelse.

Tilskuddet afhænger af afstanden til dit praktiksted.

Kontakt Jobcentret for mere information. 

For mere information:

Kontakt Jobcenteret på telefon: 48 49 00 00

Find ansøgning om tilskud til transport

Læs mere

Virksomhedspraktik

Læs mere om virksomhedspraktik hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Lovgivning

Læs lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje