Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Job og ledighed Sygdom og nedsat arbejdsevne Få støtte og hjælp til at fastholde eller få job på grund af helbred

Få støtte og hjælp til at fastholde eller få job på grund af helbred

Har du svært ved at klare dine nuværende arbejdsopgaver? Er du bange for at miste dit arbejde på grund af sygdom og nedsat arbejdsevne? Se, hvordan jobcentret kan hjælpe dig.

Er du kronisk syg, og har du langvarig sygdom? Så kan en § 56-aftale være en hjælp for dig og din arbejdsgiver.

Med en § 56-aftale får din arbejdsgiver refunderet udgifter til sygedagpenge fra den første dag, du er væk. Din sygdom vil derfor ikke belaste din arbejdsgiver så hårdt økonomisk.

På borger. dk finder du ansøgning om støtte til kritisk/kronisk sygdom efter §56-aftale.

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Hørsholm telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hørsholm Kommune på telefon: 48 49 00 00 

Gå til Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af løn eller dagpenge på borger.dk

Har du svært ved at udføre nogle af dine arbejdsopgaver? Løsningen kan være et hjælpemiddel eller en ny indretning af din arbejdsplads.

Et hjælpemiddel kan fx være:

  • specielt pc-udstyr, hvis du er blind eller svagtseende
  • audioudstyr, hvis du har nedsat hørelse
  • redskaber til dig der er ordblind.

Læs om hjælpemidler på borger.dk

Fast Track handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger.

  • Øger mulighederne for at forkorte sygeforløb væsentligt.
  • Giver virksomhed og medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation.
  • Sænker de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger.

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Hørsholm telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Hørsholm Kommune på telefon: 48 49 00 00

Læs mere om Fast Track ordningen på cabiweb.dk

Kommunen kan tilbyde mentorstøtte for at hjælpe dig til at opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job.

Mulighederne i mentorordningen er mange og skal tilpasses den enkeltes behov, men aktiviteterne skal altid have et arbejdsmarkedsrettet sigte.

Du er altid velkommen til at kontakte Jobcenter Hørsholm telefonisk, hvis du har spørgsmål.

Læs mere om mentorordningen på star.dk

Revalidering kan hjælpe dig med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Fleksjob er et job, hvor der tages hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af sygdom.

Betingelserne for et fleksjob er, at du ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

På borger.dk finder du mere information og selvbetjeningsløsninger til fleksjob:

Borger.dk: Hvem kan få fleksjob?

Borger.dk: Beregn din månedsindtægt i et fleksjob

Hvis du er førtidspensionist og gerne vil arbejde, kan et job med løntilskud være en mulighed

Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kaldt skånejob) er en mulighed, hvis du ikke kan klare et job på almindelige vilkår. Du kan både arbejde på fuldtid og deltid, men du skal modtage førtidspension og må ikke være folkepensionist.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje