Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Aftenskoler og foreninger Børneattest

Børneattest

Læs om børneattest, og hvordan du indhenter den.

Alle, der vil arbejde med børn under 15 år, skal vise en børneattest, når de bliver ansat. En børneattest er en særlig form for straffeattest, hvor der står, om en person er blevet straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år.

Hvem skal indhente børneattest og afgive erklæring herom?

Alle foreninger og aftenskoler skal indhente børneattester på instruktører/ledere/trænere m.fl., som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreninger, der modtager aktivitetstilskud, skal i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud afgive erklæring om, at foreningen har indhentet børneattester på alle instruktører/ledere/trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreninger og aftenskoler, der modtager andre tilskud og/eller får anvist lokaler efter folkeoplysningsloven skal også indhente børneattester på alle instruktører/ledere/trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år. 

Erklæringen underskrives og indsendes Virk.dk

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvis erklæringen mangler, kan kommunalbestyrelsen standse eller tilbageholde udbetalinger af tilskud samt anviste lokaler.

Send erklæring om indhentelse af børneattest via Virk.dk

Hvem skal der indhentes børneattest på?

Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.

Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.

Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i fx et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest.

Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.

Hvem skal der ikke indhentes børneattester på?

Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe.

Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.

Foreningens formand og bestyrelse – medmindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen.

Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre.

Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.

Sådan indhenter du børneattesten

Du kan indhente børneattest på politiets hjemmeside, hvor du også kan læse mere om børneattester.

Det er gratis at indhente børneattester.

Når testen kommer tilbage fra Rigspolitiet, kan den være blank/negativ eller positiv. Hvis den er positiv, har den pågældende person været straffet tidligere for sædelighedsforbrydelser mod børn og må derfor ikke arbejde med børn under 15 år.

Politiets hjemmeside om børneattest 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje