Information om børneattest

I 2005 vedtog folketinget en lov, der betyder, at alle, der vil arbejde med børn under 15 år, skal vise en børneattest, når de bliver ansat. En børneattest er en særlig form for straffeattest, hvor der står, om en person er blevet straffet for seksuelle forhold til børn under 15 år.

Alle foreninger og aftenskoler skal indhente børneattester på instruktører/ledere/trænere m.fl., som har direkte kontakt med børn under 15 år.

Foreninger og aftenskoler, som får tilskud eller anvist lokaler efter Folkeoplysningsloven, skal i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud afgive erklæring om, at foreningen eller aftenskolen har indhentet børneattester på alle instruktører/ledere/trænere, der har direkte kontakt med børn under 15 år. Erklæringen skal afgives én gang årligt til Hørsholm Kommunes Center for Kultur og Idræt.

Pligten til at afgive erklæring gælder også, selv om foreningen på tidspunktet for erklæringens afgivelse ikke ansætter eller beskæftiger personer, der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Hvis erklæringen mangler, kan kommunalbestyrelsen standse eller tilbageholde udbetalinger af tilskud samt anviste lokaler.

Find erklæringen (pdf - nyt vindue).

Det er gratis at indhente børneattester.

En børneattest kan bestilles på to måder:

Når testen kommer tilbage fra Rigspolitiet, kan den være blank/negativ eller positiv. Hvis den er positiv, har den pågældende person været straffet tidligere for sædelighedsforbrydelser mod børn og må derfor ikke arbejde med børn under 15 år.

Læs mere på politiets hjemmeside.

  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 14 år og derover, og som står over for at skulle ansættes i idrætsforeningen, og som er tiltænkt en fast funktion, hvor han/hun skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Det spiller ingen rolle, om vedkommende får løn, eller om arbejdet foregår på frivillig basis.
  • Trænere, instruktører, holdledere og assistenter/vikarer for disse, som er 15 år og derover, og som ved ansættelsen ikke var tiltænkt et længerevarende arbejde med børn under 15 år, men som i tre måneder eller mere har arbejdet med børn under 15 år. Disse personer er altså ikke tjekket ved nyansættelsen, men skal tjekkes, når de har arbejdet med børn i tre måneder.
  • Har en person, der er underlagt reglerne om børneattester, været væk fra klubben i eksempelvis et år, opfattes det som en genansættelse, og foreningen skal på ny indhente en børneattest. Opstår der tvivl, så tjek hellere en gang for meget end en gang for lidt.
  • Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe.
  • Forældre og andre hjælpere, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne.
  • Foreningens formand og bestyrelse – med mindre de samtidig er trænere, instruktører eller holdledere for børn i foreningen.
  • Trænere, instruktører og holdledere, som kun har med voksne at gøre
  • Træneren/instruktøren/holdlederen, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som fx et nyt hold efter en sæson.