Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Aftenskoler og foreninger Foreningsjubilæer

Foreningsjubilæer

Kan din forening fejre 10, 25 eller måske 100 års jubilæum?

Kommunalbestyrelsen i Hørsholm giver flotte pengegaver til foreninger, der har jubilæum, og som i deres formål lever op til støtte via folkeoplysningsloven. Den eneste forudsætning for at modtage jubilæumsgaven er, at jubilæet markeres, og Kommunalbestyrelsen inviteres til jubilæet. Størrelsen på gaven er afhængig af, hvor mange medlemmer foreningen har, og hvor mange år foreningen fylder.

Følgende jubilæer kan udløse en pengegave fra Kommunalbestyrelsen: 10 år, 25 år, 50 år, 75 år, 100 år og ved hvert 25. år fremefter.

Hvis jeres forening har et jubilæum, som kan udløse en gave fra Kommunalbestyrelsen, skal I:

  • markere jubilæet ved en reception, fest eller lignende.
  • invitere Kommunalbestyrelsen til markeringen af jubilæet – Kommunalbestyrelsen skal gerne inviteres i meget god tid (minimum 1 måned før jubilæet afholdes). Invitationen sendes til kommunen@horsholm.dk. 

Vi anbefaler, at I kontakter Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis og fortæller om jeres jubilæum. 

Læs mere

Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2008

Hvilke foreninger er omfattet af gaveregulativet?

Hørsholm Kommune giver som hovedregel gaver til foreninger, som i sit formål lever op til støtte via Folkeoplysningsloven.

Kun gaver I anledning af jubilæer kan ydes, medmindre der er tale om helt ekstraordinære anledninger, jf. punkt 4. Evt. gaver herudover til foreninger skal ydes via Kultur- og Fritidsudvalgets almindelige tilskudsordninger til foreninger eller som repræsentation, jf. punkt 2.

 

Til hvilke jubilæer giver Hørsholm Kommune gaver?

Hørsholm Kommune giver alene jubilæumsgaver til foreninger i forbindelse med jubilæer ved 10 år, 25 år, 50 år, 75 år, 100 år - herefter med 25 års mellemrum, og dette kun såfremt foreningen markerer og inviterer Kommunalbestyrelsen til jubilæet.

Hvis borgmesteren eller andre kommunale repræsentanter inviteres til andre foreningsjubilæer eller lignende arrangementer/receptioner, kan kommunen yde en gave, som beløbsmæssigt ligger inden for nogle hundrede kroner.

 

Gavens beløbsmæssige størrelse

Gavens størrelse afspejler foreningens alder og foreningens medlemstal og ydes efter faste takster:

Forening 10 år 25 år 50 år 75 år 100 år
Under 100 medlemmer 3000 kr.  5000 kr.  10.000 kr. 10.000 kr. 15.000 kr.
101 - 1000 medlemmer 10.000 kr.  15.000 kr. 20.000 kr. 25.000 kr. 30.000 kr.
Over 1000 medlemmer 10.000 kr. 20.000 kr. 30.000 kr.  40.000 kr.  50.000 kr.

 

  • Ved 125 år, 150 år, 175 år, 225 år, 250 år, 275 år osv. får foreningerne samme beløb ved det fyldte 50 år.
  • Ved 200 år, 300 år, 400 år osv. får foreningerne samme beløb som ved det fyldte 100 år.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje