Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Ansatte og rekruttering Muligheder for hjælp og støtte til sygdomsramte medarbejdere

Muligheder for hjælp og støtte til sygdomsramte medarbejdere

Læs om jeres muligheder for hjælp og støtte til kronisk syge medarbejdere eller en medarbejder med nedsat funktionsevne.

Hvis I har en kronisk syg medarbejder, har I mulighed for at få refusion for sygefravær allerede fra første fraværsdag.

Find ud af, hvilke muligheder I har for at holde jeres medarbejder med handicap på arbejdspladsen ved brug af hjælpemidler eller personlig assistance.

Læs om, hvordan I kan hjælpe en nyuddannet med handicap.

Læs mere

Ja, det er der.

Hvis I har en medarbejder, der er kronisk syg, eller hvor der er risiko for langvarigt sygefravær, har I mulighed for at indgå en § 56-aftale, hvor I kan få refusion allerede fra første sygefraværsdag.

Aftalen bliver indgået mellem jer, medarbejderen og medarbejderens kommune.

I skal indberette sygefravær senest 5 uger efter første sygefraværsdag. Hvis I ikke overholder denne tidsfrist, kan I kun få refusion fra det tidspunkt, hvor der er søgt om refusion.

Søg om en § 56-aftale

Anmeld sygefravær og søg om refusion af sygedagpenge via NemRefusion

Hvis I har en medarbejder med kronisk eller anden langvarig sygdom, som har brug for hjælp til at udføre sine arbejdsopgaver, har I mulighed for at søge om hjælpemidler eller personlig assistance, så jeres medarbejder kan blive i sit job.

Hjælpemidler

Et hjælpemiddel kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

 • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende
 • audioudstyr til hørehæmmede
 • ordblinderedskaber
 • en speciel ergonomisk kontorstol
 • installation af en trappelift.

Kontakt jobcenteret for mere information om hjælpemidler.

Telefon: 48 49 00 00

Læs mere om hjælpemidler på borger.dk

Personlig assistance

En personlig assistent kan assistere jeres medarbejder med forskellige ting, fx:

 • fungere som sekretær, skrive og taste og læse op
 • tolke
 • køre bilen i arbejdssituationer
 • hjælpe med at strukturere dine arbejdsopgaver
 • hente, bringe og løfte ting.

Medarbejderen skal dog kunne klare væsentlige dele af jobbet selv, og assistenten må ikke fungere som vikar eller ekstra arbejdskraft. 

Læs mere om personlig assistance og hent ansøgningsskema på star.dk

Ja, nyuddannede med handicap har mulighed for at komme i en særlig form for løntilskud: Isbryderordningen.

Isbryderordningen skal hjælpe personer med funktionsnedsættelse til at få relevant erhvervserfaring.

Hvis I ansætter en person i Isbryderordningen, får I tilskud til medarbejderens løn. Det konkrete løntilskud forhandles med jobcenteret. 

Læs mere om Isbryderordningen på star.dk

FAST TRACK-ORDNINGEN

Fast track handler om at samarbejde ekstraordinært tidligt med arbejdsgivere og sygemeldte medarbejdere ved sygemeldinger, som forventes at vare over otte uger.

 • Øger mulighederne for at forkorte sygeforløb væsentligt.
 • Giver virksomhed og medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation.
 • Sænker de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger.

Læs mere om Fast track-ordningen

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje