Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Ansatte og rekruttering Voksenlærling eller -elev

Voksenlærling eller -elev

Læs om reglerne for at ansætte en voksenlærling eller voksenelev.

Hvad er en voksenlærling og voksenelev?

En voksenlærling/-elev er en person over 25 år, der gennemfører et lærlingeforløb med skiftevis skole- og oplærings- eller praktikperioder.

Som regel er det en ledig ufaglært eller en ledig faglært, der ønsker et karriereskift. Uanset får I en medarbejder, der er vant til at tage ansvar og bidrager med det samme.

Hvordan får vi en voksenlærling/-elev?

I skal igennem fire trin for at få en voksenlærling/-elev:

  1. Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed af uddannelsesinstitutionen.
  2. Find eleven.
  3. Vælg en uddannelsesaftale.
  4. Underskriv uddannelsesaftalen med voksenlærlingen/-eleven.

Vær opmærksom på, at Jobcenteret skal godkende jeres aftale senest 30 dage efter, at lærlingen/eleven er startet på sin uddannelse. Hvis I ansøger senere, kan I kun modtage tilskud fra det tidspunkt, I har ansøgt. I skal ansøge via det digitale ansøgnings- og bevillingssystem VITAS.

Kontakt jobcentret for mere information

Telefon: 48 49 00 00

Ansøg om at blive godkendt af jobcenteret på VITAS’ hjemmeside

Guide til at ansætte en voksenlærling/-elev

Hvad skal lærlingen/eleven have i løn, og hvad får vi i tilskud?

I skal betale en løn til jeres voksenlærling/-elev, der som minimum svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget.

I praktikperioden kan I få tilskud til lønnen. Tilskuddets størrelse afhænger blandt andet af, om lærlingen/eleven er faglært eller ufaglært og ledig eller beskæftiget. I kan læse om de gældende takster på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside (under Målgruppe og tilskud).

Der kan ikke gives tilskud til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftaler med elever og lærlinge inden for social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse, som har ret til voksenelevløn efter gældende faglige overenskomster og aftaler.

Læs om regler og tilskud for voksenlærling/-elev

Hvordan søger jeg om tilskud?

Vær opmærksom på, at Jobcenteret skal godkende jeres aftale senest 30 dage efter, at lærlingen/eleven er startet på sin uddannelse. Hvis I ansøger senere, kan I kun modtage tilskud fra det tidspunkt, I har ansøgt.

Du søger om tilskud på virk.dk

Søg om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...