Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhvervstilladelser Offentlige udendørs arrangementer og brug af offentlige arealer

Offentlige udendørs arrangementer og brug af offentlige arealer

Du skal søge om tilladelse, hvis du vil holde et udendørs arrangement på offentligt areal.

Hvis du vil afholde et arrangement udendørs på offentlige veje eller arealer, skal du have tilladelse fra kommunen. Det gælder både sportsarrangementer, loppemarkeder, vejfester og lignende.

Du skal selv sørge for afspærring, skiltning, oprydning osv.

Læs mere

Du skal søge tilladelse, hvis du gerne vil afholde af motions- og cykelløb på Hørsholm Kommunes veje. Du skal ansøge via Virk.dk.

Når du ansøger, skal du:

 • fremsende en ruteplan samt skilteplan for afmærkning af området
 • angive dato og tidspunkt
 • oplyse kontaktpersonens navn og telefonnummer.

Du skal også indhente en tilladelse hos Nordsjællands Politi.

Du skal selv sørge for afspærring, skiltning og oprydning – og du skal sikre fri passage for Beredskabet.

Du kan ikke låne afspærringsmateriel hos kommunen. Det kan lejes hos fx entreprenører eller skiltefirmaer.

Søg om tilladelse via Virk.dk

Søg om tilladelse hos Nordsjællands Politi

Vejledning til ansøgning af arrangement i gennem Virk.dk

Du skal søge tilladelse til "Råden over vej" hos Hørsholm Kommune, hvis du gerne vil holde loppemarked, vejfest eller lignende på et vejareal. Du skal ansøge via Virk.dk.

Det gælder både kommunale og private fælles veje.

Når du ansøger, skal du:

 • fremsende en skilteplan for afmærkning af området
 • angive dato og tidspunkt
 • oplyse kontaktpersonens navn og telefonnummer.

Du skal selv sørge for afspærring, eventuel skiltning og oprydning – og du skal sikre fri passage for Beredskabet.

Du kan ikke låne afspærringsmateriel hos kommunen. Det kan lejes hos fx entreprenører eller skiltefirmaer.

Søg om tilladelse via Virk.dk

Vejledning til ansøgning af arrangement i gennem Virk.dk

Du skal søge tilladelse til "Råden over vej" hos Hørsholm Kommune, hvis du gerne vil sælge varer eller holde et salgsevent på vejareal. Du skal ansøge via Virk.dk.

Det gælder både kommunale og private fælles veje.

Når du ansøger, skal du:

 • angive dato og tidspunkt
 • angive præcis placering
 • oplyse kontaktpersonens navn og telefonnummer.

Ønsker du mobilt salg af længere varighed, kan du søge om en af kommunens stadepladser.

Søg om tilladelse via Virk.dk

Vejledning til ansøgning af arrangement i gennem Virk.dk

Læs mere om stadepladser og mobilt salg

Hvis du gerne vil bruge gågaden til et midlertidigt arrangement – fx aktiviteter med humanitære formål, politiske aktiviteter i forbindelse med valg, loppemarked eller gadeteater – skal du søge tilladelse til "Råden over vej" hos Hørsholm Kommune. Du skal ansøge via Virk.dk.

Det er altid nødvendigt, at du ansøger om brug af gågaden - også ved kortvarigt brug - for at sikre, at andre aktiviteter i gågaden ikke kommer i konflikt med dit event, fx grave- og entreprenørarbejde jf. bestemmelserne i lov om offentlige veje.

Aktiviteter i regi af Gågadeforeningen har højere prioritet end andre arrangementer, der søges til. Gågadeforeningen høres derfor i processen, så din aktivitet kan koordineres med Gågadeforeningens.

Arrangementer og aktiviteter må ikke være til unødig gene for de erhvervsdrivende, den almene færdsel eller gågadens beboere.

Arrangementer og aktiviteter bør primært foregå på torvene i den nordlige og sydlige ende af gågaden (læs mere i linket nedenfor). 

Har du spørgsmål, inden du søger, kan du skrive en mail til Center By og Miljø:

Mere information:

Søg om tilladelse via Virk.dk

E-mail til By og Miljø: bom-post@horsholm.dk  

Læs mere om arrangementer, events eller kortvarigt gadesalg i gågaden

Læs mere om permanente stadepladser

Hvis du gerne vil leje Cirkuspladsen, skal du kontakte Center By og Miljø: bom-post@horsholm.dk 

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje