Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Erhvervstilladelser Opsætning på og brug af offentlige veje og arealer

Opsætning på og brug af offentlige veje og arealer

Hvis du har brug for at sætte container, byggematerialer eller lignende på veje eller fortov, skal du søge om tilladelse først.

Hvis du midlertidigt vil placere materiel eller jord på veje og fortove, skal du have en tilladelse fra kommunen. Det kan både være bygherre eller entreprenør, der søger om tilladelse.

Du skal også have tilladelse, hvis du skal grave i veje, fortove og rabatter.

Læs mere

Når du vil opstille container, skal du have en tilladelse fra kommunen. Det kan både være bygherren og entreprenøren, der søger om tilladelsen. Du skal søge via Virk.dk.

Derudover skal du være opmærksom på følgende:

  • Containere skal så vidt muligt placeres på kørebane og ikke på fortov eller cykelsti.
  • Hvis det af trafiksikkerhedsmæssige hensyn skønnes nødvendigt, kan kommunen eller politiet forlange containeren fjernet eller flyttet.
  • Containere skal være korrekt afmærket med reflekser og lys.
  • Containere skal også være forsynet med ejerens navn, adresse og telefonnummer.
  • Hørsholm Kommune skal have mulighed for at komme i kontakt med den erstatningsansvarlige, hvis der opstår problemer med sikkerheden eller et akut brud på vandledninger under containeren.
  • Du skal overholde afmærkningsreglerne for anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej.

Ansøg om tilladelse til at råde over vejareal via Virk.dk

Bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej

Ifølge bekendtgørelsen om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej skal containere og lignende være afmærket efter følgende regler:

Hver af beholderens eller genstandens side- og endeflader skal være forsynet med to refleksanordninger med røde og hvide diagonale striber. Refleksanordningerne skal anbringes lodret således, at beholderens eller genstandens omrids så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden. Striberne skal pege skråt ned mod den side, som trafikanterne skal passere.

På hver af endefladerne skal der yderligere anbringes to refleksanordninger med et rødt og et hvidt trekantet felt.

Sådanne refleksanordninger skal endvidere anbringes på sidefladerne i et sådant antal, at afstanden mellem de enkelte refleksanordninger på sidefladerne ikke overstiger 2 meter.

I lygtetændingstiden et antal hvide blinkende lygter, der er tydeligt synlige i mindst 150 meters afstand uden at blænde. Lygterne skal være anbragt i et sådant antal og på en sådan måde, at beholderens eller genstandens omrids så tydeligt som muligt angives forfra, bagfra og fra siden.

Bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej

Hvis du ikke har plads til hele oplaget af byggematerialer til et midlertidigt projekt, kan du søge Hørsholm Kommune om tilladelse til midlertidigt at opbevare byggematerialerne på vejareal.

Et af vilkårene er at materialerne bliver afspærret korrekt. Afspærringsmaterialer kan ikke lånes hos kommunen. Det kan lejes hos entreprenører eller skiltefirmaer.

Hvis du skal grave i veje, fortove og rabatter, skal du have tilladelse fra kommunen. Du søger gennem Virk.dk.

Du har pligt til at undersøge, hvor der ligger ledninger i vejen. Du finder oplysninger om placering i Ledningsejerregistret (LER).

Du har også pligt til at undersøge, hvor fjernvarme- og svagstrømskabler er placeret i vejen. Du finder oplysninger om placering på arcgis.com.

Når du er klar til at starte gravearbejdet, skal du sørge for tydelig afmærkning og fornuftig passage for forgængere.

Hvis du skal grave tæt på kommunens træer, skal du sørge for at beskytte rødder, stamme og krone.

Hvis du skal grave på privat grund og har brug for oplysninger om vand- og kloakledningers placering, kan du kontakte Team Byg hos Hørsholm Kommune.

Søg om gravetilladelse på Virk.dk

Find nedgravede ledninger

Find nedgravede fjernvarme- og svagstrømskabler

Kontakt Team Byg på mail: bom-post@horsholm.dk  

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje