Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Leverandør til kommunen Håndværkerportalen

Håndværkerportalen

Tilmeld din virksomhed her, hvis du ønsker at blive inviteret til at give tilbud på Hørsholm Kommunes udbud af håndværkerydelser.

Om Håndværkerportalen

Hørsholm Kommune anvender Håndværkerportalen til at konkurrenceudsætte drift- og vedligeholdsopgaver til en værdi mellem kr. 40.000 og 3 mio. kr.

Opgaverne udbydes i underhåndsbud i henhold tiludbudspolitikken.

Der er pt. 105 tilmeldte virksomheder på leverandørlisten, hvoraf 62 lokale.

Hvis din virksomhed ønsker at tilbyde håndværkerydelser til Hørsholm Kommune, er det muligt at ansøge om optagelse på Håndværkerportalen. 

Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

 

Læs mere om Håndværkerportalen

For at blive optaget som leverandør skal en virksomhed opfylde en række almindelige betingelser som fremgår i Håndværkerportalen, når man opretter sig.

Når leverandørbetingelserne er opfyldt, og I har tilkendegivet, at I har læst og accepteret de øvrige krav, er der mulighed for at blive inviteret til at byde på opgaver.

Fokus på kvalitet og bæredygtighed

Derudover må der forventes en tilpasning af leverandør- og udbudsbetingelserne. Blandt andet arbejder Hørsholm Kommune på at blive mere bæredygtige. Det er derfor vigtigt at holde sig ajour med betingelserne, når der afgives et tilbud.

Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Hvis jeres virksomhed ønsker at byde på drift- og vedligeholdsopgaver mellem 40.000 kr. og 3 mio. kr., skal I være oprettet i Håndværkerportalen.

I kan nemt oprette jer på Håndværkerportalen.  

Der oprettes indledningsvist følgende fag og entrepriseformer:

 • Hovedentreprise
 • Glarmesterarbejde
 • Malerarbejde
 • Murerarbejde
 • Tømrer- og snedkerarbejde
 • VVS- og blikkenslagerarbejde
 • Ventilations- og køleanlæg
 • Elevatoranlæg
 • Fugearbejde
 • Gulvbelægningsarbejde
 • Tagdækningsarbejde
 • Elarbejde
 • Kommunikationsanlæg
 • Teknisk isoleringsarbejde
 • Kloakarbejde
 • Jord- og betonarbejde
 • Nedrivningsarbejde
 • Anlægsgartner
 • Legepladsentreprise
 • Brolægger
 • Aborist (beskæring)

Det er muligt at tilmelde sig flere kategorier.

Fakta om Håndværkerportalen

Håndværkerportalen er en udbudsportal (DBD-udbud), der også anvendes af bl.a. Gladsaxe og Skive kommuner.

Alle virksomheder og leverandører, som ønsker at give tilbud på opgaver for Hørsholm kommune, skal søge om optagelse via portalen.

Hørsholm Kommunes Håndværkerportal

 • at opnå bedst mulig sammenhæng mellem pris og kvalitet, på den opgave der ønskes udført
 • at flest muligt virksomheder får mulighed for at afgive tilbud, herunder lokale virksomheder
 • at her-og-nu opgaver nemmest muligt kan tildeles et firma der hurtigt kan rykke ud
 • at udvælgelsen af firmaer der afgiver tilbud, i et rimeligt omfang gøres tilfældigt
 • at afgivelsen af tilbud sker i fortrolighed og på en sikker måde
 • at småopgaver nemmest muligt kan sættes i gang, såvel af en projektleder som af en institutionsleder eller en teknisk serviceleder
 • at såvel optagelse på leverandørlisten, samt udelukkelse fra leverandørlisten er klart reguleret

Indkøb af håndværkerydelser er desuden beskrevet i Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver og spiller sammen med Hørsholm Kommunes Erhvervsstrategi.

Læs mere:

Hørsholm Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 

Hørsholm Kommunes Erhvervsstrategi_2020-2025

Husk, at Hørsholm Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer.

På Virk.dk kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige.

Læs mere om elektronisk fakturering og EAN-numre

Virk.dk

For at Hørsholm Kommune kan behandle din sag og levere en god service, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Personoplysningerne kan stamme fra dig selv eller fra andre, herunder indhentes fra andre myndigheder eller offentligt tilgængelige kilder.

Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtigelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle oplysninger i videre omfang. Dette gælder, uanset hvor personoplysningerne stammer fra. Hørsholm Kommune registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysningerne til andre, herunder andre myndigheder, når det følger af lovgivningen, eller du har givet samtykke til det.

Hørsholm Kommune er dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, er den lovgivning, som gælder for din sag, samt bestemmelserne i databeskyttelsesforordningen, herunder især forordningens artikel 6, stk. 1, litra c) eller e), eller artikel 9, stk. 2, litra f) eller g). Ved samtykke findes retsgrundlaget i forordningens artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Hørsholm Kommune sletter oplysningerne, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret), og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Du har også ret til at trække dit eventuelle samtykke tilbage. Det vil dog ikke påvirke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger, indtil samtykket trækkes tilbage, og det påvirker heller ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på andet grundlag end samtykke. Du kan læse mere om, hvilke rettigheder du har som registreret, og hvordan du bruger dem, på vores hjemmeside: www.horsholm.dk/persondata.

Kontakt Hørsholm Kommunes databeskyttelsesrådgiver

Hørsholm Kommune har to databeskyttelsesrådgivere, som du kan kontakte om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Vi opfordrer til, at du bruger Digital Post/e-Boks, hvis du ønsker at fremsende følsomme eller fortrolige oplysninger.

Databeskyttelsesrådgiverne kan kontaktes på:

Telefon: 48 49 00 00

Mail: DPO-kommunen@horsholm.dk

Send sikker mail via Digital Post

Brev: Hørsholm Kommune, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm, att.: Databeskyttelsesrådgiver

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Hørsholm Kommunes behandling af dine personoplysninger. På Datatilsynets hjemmeside kan du også læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Datatilsynet

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Genveje