Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Affaldstakster 2024 - ofte stillede spørgsmål

Affaldstakster 2024 - ofte stillede spørgsmål

1. Hvordan opkræves affaldsgebyrerne for 2024?

Den 30. november 2023 modtager grundejeren en ejendomsbidragsbillet fra Hørsholm Kommune, der indeholder oversigt over, hvad ejendommen skal betale for renovation i 2024. Betaling for renovation sker forud. Opkrævningen er for 2024 og fordelt på to rater med forfald hhv. den 01.01.24 og 01.07.24.

Opkrævningen indeholder også gebyr for skorstensfejer og rottebekæmpelse.

Affaldsgebyrer er hidtil blevet opkrævet sammen med ejendomsskat (grundskyld), men denne opkrævning overgår fra kommunerne til staten (SKAT) fra 2024, som et led i nye boligskatteregler. Læs mere på www.tastselv.skat.dk

2. Hvor meget skal jeg betale?

Hørsholm Kommune opkræver affaldstakster per husstand. Affaldstaksterne består af et husstandsgebyr (genbrugsfraktionerne) og et gebyr for restaffald. Gebyret varierer i forhold til, hvilke beholdere til rest/mad eller restaffald, som din ejendom er tilmeldt. Du kan finde gebyrerne i kommunens takstblad for affald på Takster og Brugerbetaling for 2024

3. Hvorfor er stigningen i gebyrer så stor?

Affaldsgebyrerne stiger, fordi Hørsholm Kommune har fået en ekstraordinær opkrævning fra det fælleskommunale affaldsselskab Norfors. Derudover stiger Norfors’ pris på restaffald.

4. Hvis jeg afmelder ekstra beholdere nu, hvornår får jeg så pengene tilbage?

Hvis du afmelder en ekstra beholder eller ændrer tømmefrekvensen til mindre hyppig tømning vil det komme med i reguleringen af taksten.

Du ændrer dine tilmeldinger til affaldsordningerne via selvbetjeningssiden Mit Affald

Bemærk at det kun er ekstra beholdere, der kan afmeldes, da det er lovpligtigt for husstande at benytte kommunens indsamlingsordning (rest/mad, glas/metal, plast/papir samt pap).

5. Hvorfor skal jeg/borgerne betale for de ekstra omkostninger – hvorfor dækker Kommunen ikke selv regningen?

Indsamling og håndtering af affald er takstfinansieret, og kommunen må ikke anvende skattekroner på området. Derfor er det ekstraordinære gebyr fordelt ud på husstande og virksomheder, der benytter den kommunale affaldsordning. Generelt må kommunen ikke tjene penge på at drifte/administrere virksomheder – hvilket skyldes at Kommunen som offentlig instans ikke må konkurrenceforvride eller agere virksomhed. 

6. Kan jeg få tilskud eller lign. til at betale denne ekstraregning?

Nej. Det er ikke muligt at undlade at betale renovationsgebyrer.

7. Hvor kan jeg få svar på mine spørgsmål om jeres opkrævning?

Hvis du har spørgsmål til de ekstraordinære gebyrstigninger, så skal du kontakte Norfors Kundeservice på 45 16 05 00. 

Hvis du mener, der er fejl på opkrævningen på din ejendom, kan du kontakte kommunens affaldsgruppe på genbrug@horsholm.dk

8. Hvornår kan vi forvente, at gebyrerne falder igen?

Vi ved ikke, hvordan taksterne udvikler sig. Den nye affaldslov betyder ændringer i hele affaldsbranchen, og prisen på behandling af affaldsfraktionerne er ikke til at forudse. Vi kender først taksterne for 2025 i oktober 2024.

9. Hvad med min fjernvarme, er den sikret?

Der er forsyningspligt i forhold til varme, så din nuværende fjernvarme er sikret.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...