Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyhed Budgetforlig budget 2024 i Hørsholm Kommune

Budgetforlig budget 2024 i Hørsholm Kommune

En samlet Kommunalbestyrelse i Hørsholm står bag budgetaftale for 2024

Alle kommunalbestyrelsens 19 medlemmer står bag budgetale 2024, som blev indgået mandag d. 25. september.

”Det har været lange og konstruktive forhandlinger, hvor alle er kommet hinanden i møde, og jeg er meget stolt af, at det er en samlet kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetaftale”, udtaler borgmester Morten Slotved. Og fortsætter ”Vi oplever i disse år et mærkbart udgiftspres på velfærdsområderne, men det er alligevel lykkedes at lande et budget i balance, med plads til markante investeringer i klima, energi og daginstitutionspladser, som både tager hånd om de aktuelle udfordringer og kigger fremad”.

Budget 2024-2027 bliver formelt vedtaget på kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet mandag. 9. oktober 2023 kl.17.30

Nedenfor aftaleparternes kommentarer til budgettet:

Maj Allin Thorup, Konservative Folkeparti, udtaler:

’Jeg er særligt tilfreds med, at vi med denne budgetaftale har fokus på et styrket forebyggende mindset hele vejen rundt. Særligt på børne- og skoleområdet, hvor vi investerer i et fortsat kvalitetsløft af 0-6 års området samt i folkeskolernes trivsels- og inklusionsindsatser for de yngste elever. Vi har også fået afsat de nødvendige midler til at sikre dagtilbudspladser til et stigende børnetal, og helt konkret betyder det, at vi nu endelig sætter i gang med at bygge ny daginstitution i Rungsted, hvor presset på pladser er allerstørst.’´

Ann Lindgren Lindhardt, Venstre, udtaler:

Det har været afgørende for Venstre at afbøde en skattestigning og styrkelse af kassebeholdningen. Vi stræber mod stærkere økonomi på lang sigt ved bl.a. salg af 18 lejeboliger. Venstre er lettet, da det lykkedes os at sikre de 3 aktivitetscentre, afværge endnu større besparelser på ældreområdet samt tilført øgede personale på vores plejehjem. Venstres mærkesag: mere visiteret rengøring, fik vi tilført ved årlig to-timers grundig bonusrengøring til alle der modtager rengøring. Venstres fokus på 0-6 års området ved tilførsel af øget pædagogandel på 60 %. Venstre kæmper for folkeskolen og vi fik afværget kritiske besparelser samt tilført løft med ekstra puljetimer til “skolernes beredskab”. Venstre vil give folkeskolerne mulighed for at prioritere faglige profiler, som science og idrætslinje i udskolingen. Venstre er stolte af sikring af afgørende tilskud til Karen Blixen Museets overlevelse”.

Marcus Guldager, Socialdemokratiet, udtaler:

”I Socialdemokratiet er vi meget tilfredse med at have landet et budget, hvor vi holder hånden over kernevelfærden for børn og ældre i højest muligt omfang. Derudover er vi glade for, at vi på anlægssiden laver en massiv indsats i klimarenoveringer, som både er en vigtig del af Hørsholms grønne omstilling, og også er investeringer, der på sigt frigiver flere midler til velfærd", siger Marcus Guldager, mens Caroline Victoria Christensen fortsætter: "Ligeledes er vi glade for, at der har været plads til at investere i frivillighed og kulturen, herunder til en ungefestival."

Henrik Klitgaard, Radikale Venstre, udtaler:

”Selvom Radikale Venstre nu snart gennem to årtier har været med til at tage ansvar for Hørsholm Kommunes økonomi, er dette budget alligevel specielt for os. Udover at vi mener at budgettet er økonomisk afbalanceret mellem alle generationer, så er det er lykkedes for Radikale Venstre, at få indlagt massive miljø- og klimainvesteringer på i alt 77 mio. kr. i dette budget. For os det vigtigt at vi overlader et bedre Danmark til den næste generation”.

Thorkild Gruelund, SocialKonservative, udtaler:

”Man kan ikke juble over budgettet. Det gode er, at såvel Dagcentret Breelteparken, Aktivitetscenter Sophielund med køkken og Selmersbo Aktivhus overlever. Samlet set er det de seneste 50 års vigtigste tiltag på sundhedsfremme og forebyggelsesområdet. Her har Hørsholm en dokumenteret succes”.

Louise Zabel, SF, udtaler:

I forlængelse af sidste års vedtagelse af en proces for ny inklusionspolitik og strategi for specialundervisning, er jeg meget glad for, at vi i år kan styrke det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene, i mini-sfo og i indskolingen og endda en lille sjat penge til SFO’erne. Tidlig og kvalificeret indsats er afgørende for vores børns opvækst, så en styrkelse af PPR, myndighedsområdet og opnormering af puljemidlerne i skolen håber jeg bringer os endnu tættere på et trygt, godt og rummeligt børneliv for alle vores børn - også de med særlige behov og snart endda med en solsikkesnor om halsen, hvis de vil. Og så er jeg godt tilfreds med vores planer for og investeringer i Trommens udvikling. 

 Anne Ehrenreich, uden for partier, udtaler:

Jeg er glad for at være med i en budgetaftale, der prioriterer kommunens svageste borgere, det gælder børn, særligt udsatte og de ældre. Jeg vil særligt fremhæve, at vi bygger nye daginstitutioner, øger normeringerne på plejehjem og ikke skærer i ledelsen der. Vi fastholder endvidere støtten til aktivitetscentrene, som er vigtig i hverdagen for mange seniorer. Endeligt tager vi hul på tiltrængt renovering af vores bygninger, herunder svømmehallen samt energirenovering, der også gør det muligt igen at tænde for gadelyset.

Hørsholm Kommune
Slotsmarken 13
2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 00 00

Åbningstider på telefon

Læs mere om ...